Sökning: "Bengt Möller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bengt Möller.

 1. 1. "Helt sjukt snyggt..." : Ungdomsspråket i romanrepliker, en jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Bengt Möller; [2010]
  Nyckelord :Young people s language; stilistic comparison; clause structure; slang and curse words; Ungdomsspråk; stiljämförelse; fiktivt talspråk; satsstruktur; slang och svordomar;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras det ungdomliga talspråket i romanrepliker  genom stiljämförelse av dessa i tre ungdomsromaner, utgivna resp. 1911, 1967 och 2008. Syftet är att undersöka vad som är typiskt för ungdomsspråk, se i vilken mån dessa typiska drag finns i de tre romanerna, och hur detta har ändrat sig under loppet av hundra år. LÄS MER

 2. 2. Storregionen - vilka attityder ger norrländsk dagspress uttryck för?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskapMittuniversitetet

  Författare :Bengt Hjalmar Möller; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER