Sökning: "Bengt Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Bengt Pettersson.

 1. 1. Nybyggarmål i ny tid : En diskursanalytisk studie av norrbottniska dialekters beskrivningar i tre läroböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Erica Pettersson; [2019]
  Nyckelord :dialektologi; Norrbotten; diskursanalys; identitetsskapande;

  Sammanfattning : I denna uppsats kartläggs och analyseras beskrivningar av norrbottniska dialekter som presenteras i tre inflytelserika läromedel i dialektologi. Detta har gjorts i syfte att undersöka hur beskrivningarna kan kopplas till begreppet dialekt samt huruvida beskrivningarna kan relateras till identitetsskapandet hos talare av norrbottniska dialekter. LÄS MER

 2. 2. Ökad livskvalité för vem? - En litteraturstudie om sociala insatser för barn med autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Miranda Forsberg; Malin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :autism; barn; behandling; insats; kön; genus; livskvalité; socialt arbete;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att barn med autism generellt har sämre livskvalité än andra barn, att barn med autism är känsligare för stress samt att diagnosen tar sig olika uttryck hos flickor respektive pojkar. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka sociala insatser för barn med autism som finns beskrivet i forskning och vilka positiva effekter dessa kan ha. LÄS MER

 3. 3. Inventering och analys av trädbestånd i arboretet Valls Hage

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andreas Lingvall; [2015]
  Nyckelord :arboretum; inventering; inhemskt växtmaterial;

  Sammanfattning : Arboretet Valls Hage är ett skogsbotaniskt arboretum med fokus på ett inhemskt växtmaterial i större bestånd.Det finns ingen liknande motsvarighet i landet vilket gör att arboretets framtida utveckling är en betydelsefull fråga. Valls Hage ligger i Gävle och arboretet påbörjades anläggas under mitten av 1950-talet. LÄS MER

 4. 4. Hemlös i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Bengt Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Lund; hemlöshet; Bostad först; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Ett reportage om hemlösheten i Lund i december 2012, och om Bostad först.... LÄS MER

 5. 5. Nyhetsankaret : En studie om hur erfarna nyhetsankare förhåller sig till sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Lisa Jakobsson; Lisah Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nyhetsankare; Nyhetsuppläsare; Programledare; Varumärke; Trovärdighet; Rikard Palm; Lennart Persson; Ann-Britt Ryd Pettersson; Ulrika Nilsson; Yvonne Åstrand; Peter Lindgren; Jesper Börjesson; Claes Elfsberg; Bengt Magnusson; Lisbeth Åkerman; Anna Lindmarker; Aktuellt; Rapport; SVT; TV4Nyheterna; TV4;

  Sammanfattning : .... LÄS MER