Sökning: "Bengt Rosenqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt Rosenqvist.

  1. 1. Konsthantverkets definition : En studie av ett begrepp i förändring

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet

    Författare :Nathalie Siivonen; [2011]
    Nyckelord :Art Craft; craftmanship; art; design.; Konsthantverk; konsthantverkare; begrepp; konst; hantverk; design.;

    Sammanfattning : SammanfattningKonsthantverk är ett begrepp som förändras i förhållande till hur samhället förändras. Denna studie är därför inriktad på hur detta begrepp uppfattas i nutidens svenska samhälle eftersom den ligger så nära andra begrepp såsom ”design”, ”slöjd”, ”konst”, ”hantverk” och ”formgivning”. LÄS MER