Sökning: "Bengt Staaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt Staaf.

  1. 1. Men vad då mångfald? : Mångfald, etik och värdegrund i skönlitteratur för åk 7

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Jessica Haltorp; [2011]
    Nyckelord :Mångfald; etik; värdegrund; skönlitteratur;

    Sammanfattning : Barn och ungdomar har idag tillgång till en mängd olika texter, vid sidan av skönlitteratur och faktatexter finns också texter via olika bildmedier. Uppsatsen kartlägger mångfald, etik och värdegrund i skönlitteratur för åk 7 genom en analys av litteraturen. Skönlitteraturen begränsades till fyra böcker som läses inom parnerområdet. LÄS MER