Sökning: "Bengt Swedin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt Swedin.

  1. 1. Skräckvisioner och demokratiska kampanjideal. Proffessionalisering bland partierna i göteborg

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

    Författare :Sofia Johansson; Daniel Swedin; [2008-08-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel Skräckvisioner och demokratiska kampanjideal – professionalisering bland partierna i GöteborgFörfattare Sofia Johansson och Daniel SwedinKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap,Institutionen för journalistik och masskommunikation vidGöteborgs UniversitetTermin Vårterminen 2008Handledare Bengt JohanssonSidantal 49 + bilagaSyfte Syftet är att undersöka i vilken utsträckning partierna i Göteborg vidvalet 2006 bedrev kommunala valkampanjer som kan karaktäriseras som professionaliserade.Metod Kvalitativ metod. LÄS MER