Sökning: "Bengt Wilhelmsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt Wilhelmsson.

  1. 1. Svensk krishantering under midsommarkrisen 1941

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Elin Wilhelmsson; [2009]
    Nyckelord :Midsommarkrisen; Engelbrechtdivisionen; Transitering; Kris;

    Sammanfattning : Mellan den 25 juni till den 12 juli 1941 genomförde den tyska armén en transport av en division fullt utrustade soldater genom Sverige. Detta har betraktats som den största eftergiften som Sverige gjorde under hela andra världskriget. LÄS MER