Sökning: "Bengtsson Ida"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Bengtsson Ida.

 1. 1. ESTIMATION OF RADIATION EXPOSURE FROM NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES IN FOOD AND FOODSTUFF

  Master-uppsats,

  Författare :Ida Bengtsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Naturally occurring radionuclides; committed effective dose from ingested radionuclides; Biokinetic models;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study was to provide an estimation of the committed effective dose received by the Swedish population from naturally occurring radionuclides (NORM) in the diet. This study was also aiming to investigate the impact on the committed effective dose due to the new developments in the biokinetic model for Po 210 . LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med barn som misstänks fara illa : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Bengtsson; Carolina Berg; [2022]
  Nyckelord :barn som far illa; misshandel; våld mot barn; omvårdnad; erfarenheter; sjuksköterskor; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Barnkonventionen fastslår alla barns rättigheter, och befäster att barn ska skyddas från att fara illa. Barn kan fara illa genom fysisk och psykisk misshandel, eller genom försummelse och vanvård. Barn som far illa löper risk att drabbas av långvariga konsekvenser, både psykiska och fysiska. LÄS MER

 3. 3. Male Victims of Conflict-Related Sexual Violence in Uganda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ida Lyng Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Conflict-Related Sexual Violence; Sexual and gender-based violence; men; male victims; Gender identity; Masculinities; Hegemonic masculinity; Uganda;

  Sammanfattning : Abstract This research is dedicated to increasing the understanding of the phenomenon of conflict-related violence against men. The topic of conflict-related violence against men has through history been unnoticed, unaddressed, and unrecognized in the field of gender-based violence. LÄS MER

 4. 4. Elevers motivation i algebra : En kvalitativ studie om hur elever i åk 6 påverkas av den inre och yttre motivationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Andrea Björkman; Ida Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Motivation; matematik; algebra; ekvationer; mellanstadiet; årskurs 6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att redovisa vilka inre och yttre faktorer som bidrar till elevers motivation i matematikämnet. Studien utgår från ett elevperspektiv i årskurs 6 med en avgränsning till algebra och ekvationer. LÄS MER

 5. 5. Energianvändning i kontor - Beräkning och uppföljning av kontorsbyggnaden Epic

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Julia Hägerström; Frida Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Energianvändning; kontorsbyggnad; brukarbeteende; energimodellering; noggrannhet; energiuppföljning; modelleringsindata; IDA ICE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggsektorn står idag för 40 % av energianvändningen i EU samtidigt som 36 % av växthusgasutsläppen i EU kommer från byggnader. Att förbättra byggnaders energiprestanda är av stor vikt för att uppnå nationella och internationella klimatmål. Ett viktigt redskap för att förutspå en byggnads energiprestanda är energimodellering. LÄS MER