Sökning: "Benhabib"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Benhabib.

 1. 1. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration- exkluderande eller inkluderande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elma Huskic; [2019]
  Nyckelord :migration; FN; ramverk; suveränitet; statslöshet; migranter; globalism; kosmopolit; universalism; internationell rätt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie,”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration- eckluderande eller inkluderande?”, har syftat till att undersöka hur irreguljära migranter exkluderas ur migrationsramverket och vilka konsekvenser som kommer av exkluderingen för migranten med hjälp av frågeställningen: ”På vilka sätt har den politiska konsensusen inom ramen för Global Compact for Migration (GCM) osynliggjort de irreguljära migranterna?” Analysen av studien gjordes med utgångspunkt i Carol Bacchis policyanalys Seyla Benhabibs teori ”The Rights of Others” . Med fokus på frågor som rör kosmopolitism, suveränitet och internationell rätt visar studien att irreguljära migranter exkluderas från GCM. LÄS MER

 2. 2. Membership, Morality and Global Justice : A Study of Feminist Contributions to Cosmopolitan Ethics

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sigurros Svöfudottir; [2019]
  Nyckelord :Cosmopolitanism; Ethics; Feminist Ethics; Global Justice; Structural Injustice; Human Rights; Right to Membership; State Sovereignty; Displaced Persons;

  Sammanfattning : This paper is a project based on a theoretical approach, where my aim is to search for the core elements of a viable feminist cosmopolitan ethics.  To further that purpose I identify, discuss, and compare some of the main components of such an ethics as proposed by political theorists Seyla Benhabib and Iris Marion Young. LÄS MER

 3. 3. En (värdig) andra chans? : En granskning av den nya gymnasielagen utifrån ett etiskt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Josefine Gredin; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied young people; asylum in Sweden; Upper Secondary School Act; human dignity; equal respect for all people;

  Sammanfattning : In 2016 a new temporary asylum law was introduced in Sweden which limited the chance of being granted asylum. This law was most hard hitting on unaccompanied young people who no longer received fair asylum processes. The government changed part of the temporary law in 2018, and this amendment is referred to as the Upper Secondary School Act. LÄS MER

 4. 4. Germany's temporary ban on family reunification for beneficiaries of subsidiary protection - A comparative discourse analysis of (de)-legitimation strategies

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Imke Feindt; [2018]
  Nyckelord :Family reunification; subsidiary protection; human right; critical discourse analysis; de -legitimation;

  Sammanfattning : The German government’s decision in 2016 to reduce the number of incoming immigrants by suspending family reunification for beneficiaries of subsidiary protection for two years, sparked a controversial debate, with some critics arguing that family reunification represents a human right. Contributing to the very scarce literature about this development, the aim pursued in this thesis is to better understand the differing discourses and (de-)legitimation strategies regarding the suspension by comparatively analysing written statements handed in to German parliament by the government and civil society organisations in March of 2017. LÄS MER

 5. 5. Ett progressivt flyktingmottagande? : En kritisk studie av rättighetsskyddet för flyktingar och medborgare i norra Uganda

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofia Olsson; [2018]
  Nyckelord :Uganda; refugees; human rights; legal protection; critical perspective of development; Uganda; flyktingar; mänskliga rättigheter; rättighetsskydd; utvecklingskritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Uganda is known for its progressive refugee rights and policy framework towards South Sudanese refugees. The refugees are hosted in long term refugee settlements within host communities in northern Uganda. LÄS MER