Sökning: "Benign"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Benign.

 1. 1. Jämförelse av kommersiella och InHouse kontroller för realtids-PCR vid diagnostik av Herpes simplexvirus 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Samuel Karlsson; Nelly Palma Jansson; [2018]
  Nyckelord :DNA; storage; stability; DNA; förvaring; stabilitet;

  Sammanfattning : Herpes simplexvirus 1 och 2 orsakar godartade sjukdomar, men kan även orsaka mortalitet. Diagnostik av herpes simplexvirus 1 och 2 utförs numera framför allt med realtids- Polymerase chain reaction (PCR). I metoden amplifieras specifika deoxiribonukleinsyra(DNA)-sekvenser till miljontals kopior vilka sedan detekteras med fluorescein. LÄS MER

 2. 2. Att klassificera med Support Vector Machines - En introduktion från teori till analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Alexandra Milton; Marcus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Support Vector Machines; Klassificering; Maskininlärning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to give a short introduction to support vector machines. The paper intends to cover the full process from theory to analysis in the binary classification case. LÄS MER

 3. 3. Livskvalité och benign prostatahyperplasi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sebastian Lindberg; Kristoffer Hammersjö; [2018]
  Nyckelord :livskvalité; män; symptom; benign prostatahyperplasi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Benign prostatahyperplasi påverkar åldrande män över hela världen och en fjärdedel av alla män beräknas ha symptom till följd av sjukdomen. Vid uppkomst av symptom drabbas mannens nedre urinvägar vilket kan leda till bland annat nedre urinvägssymptom, sexuell dysfunktion och psykiska besvär vilket kan antas påverka livskvalitén. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan berggrund och vegetation : Grönstensområden och skyddad natur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :bedrock; mafic; felsic; mineral; weathering; parent material; vegetation; protected nature;

  Sammanfattning : Mafic bedrock being beneficial to vegetation is a relationship that is being mentioned in different kinds of nature related litterature. This relationship is however not always explained and other factors may be as important as, or even more influential than, the bedrock content. LÄS MER

 5. 5. Värdet av CPSE (canine prostate specific esterase) vid diagnostik av prostataförstoring hos hanhund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Carlin; [2018]
  Nyckelord :CPSE; benign prostatahyperplasi; diagnostik; ultraljud;

  Sammanfattning : Benign prostatahyperplasi (BPH) är den vanligaste prostatasjukdomen hos intakta hanhundar. Studier har visat att nästan 100 % av intakta hanhundar har BPH efter sex års ålder. Olika prostatarelaterade sjukdomar ger ofta liknande kliniska tecken men prognos och behandling skiljer sig åt. LÄS MER