Sökning: "Benjamin Albarzendji"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Benjamin Albarzendji.

  1. 1. ORGANISATIONSKULTURENS PÅVERKAN PÅ INTRAPRENÖRSKAP

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Benjamin Albarzendji; Viktor Antier; Wilhelm Bingsmark; Rasmus Holst; [2019]
    Nyckelord :Organisationskultur; intraprenörskap; intraprenöriellt beteende; exogena influenser; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER