Sökning: "Benjamin Bekele"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Benjamin Bekele.

 1. 1. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 2. 2. Störd nattsömn och dess åtgärder

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Benjamin Bekele; Zaradasht Sadik; [2010]
  Nyckelord :litteraturstudie; omvårdnadsåtgärder; sjukhus; sjuksköterska; sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett fenomen som alla upplever. Den utgör cirka en tredjedel av våra liv. Många gånger reflekterar vi inte över vår sömn och våra sömnvanor. Fysiologiska faktorer som tillkommer under en sjukhusvistelse tvingar patienter på en dålig sömnhygien. LÄS MER