Sökning: "Benjamin Broberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Benjamin Broberg.

 1. 1. Users’ behavior on Facebook: A study of narcissistic and voyeuristic tendencies

  L3-uppsats,

  Författare :Benjamin Broberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Beslutsfattande vid förvärv av bostadshyresfastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Benjamin Broberg; Daniel Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :begränsad rationalitet; beslutsfattande; bostadshyresfastigheter; deskriptiv beslutsteori; förvärv; hyresfastigheter; normativ beslutsteori; rationalitet;

  Sammanfattning : Beslutsfattande innebär valet mellan två eller flera handlingsalternativ. Den som fattar beslut måste överväga fördelar och nackdelar med de olika handlingsalternativen som beslutsfattare ställs inför. LÄS MER

 3. 3. Users' perceptions of Facebook as a place for narcissists and voyeurists

  L3-uppsats,

  Författare :Broberg Benjamin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER