Sökning: "Benjamin Ek"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Benjamin Ek.

 1. 1. Pinnen, bollen & tonhöjden : Tecken på lärande och resurser i musikteori med rytmik som metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Ek; [2019]
  Nyckelord :musikteori; rytmik; metafor; design; design för lärande; multimodalitet; transkription; musikpedagogik; lärande;

  Sammanfattning : Efter en utbytestermin till Sydafrika blev jag intresserad av hur en metod inom rytmik fungerar i ämnet musikteori. Rytmikens sätt att utgå från kroppen för lära sig är en konstrast mot hur undervisning i gehörs- och musiklära kan se ut där musik behandlas som ett kunskapsämne. LÄS MER

 2. 2. Fill The Air With Screams : semiotisk jämförelse av ett audiovisuellt verk och ett sceniskt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Ek; [2018]
  Nyckelord :musikvideo; semiotik; audiovisuella verk; musik; scenisk framställning; youtube;

  Sammanfattning : Inspirerad av iamamiwhoamis audiovisuella verk skrev jag föreställningen Fill The Air With Screams som genomfördes den 27 oktober 2017. Det som intresserade mig hos iamamiwhoami var deras användning av symboler och i denna uppsats undersöks symbolspråket i deras verk bounty och jämförs med mitt eget verk. LÄS MER

 3. 3. Det synliga och osynliga politiska våldet. : en kritisk diskursanalys av begreppet ”våldsbejakande extremism” och statens arbete mot politiskt våld i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Rogoziński; [2018]
  Nyckelord :Våldsbejakande extremism; politiskt våld; Sverige; diskursanalys;

  Sammanfattning : Sedan flera år förs ett arbete i Sverige för att motverka ”våldsbejakande extremism” och ”radikalisering”, samtidigt som delar av detta arbete har kritiserats både utifrån sin hur det har definierat sina begrepp och hur det praktiskt har genomförts. Av denna anledning är det av intresse att närmare granska detta arbete, denna undersökning har undersökt frågeställningarna (I) hur olika typer av politiskt våld har betraktats över tid, (II) vad inbegrips i termen ”våldsbejakande extremism”, samt (III) hur den svenska statens arbete mot våldsbejakande extremism ser ut. LÄS MER