Sökning: "Benjamin Löfgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Benjamin Löfgren.

 1. 1. Att komponera med melodik som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Benjamin Löfgren; [2023-05-26]
  Nyckelord :komposition; jazz; melodi; analys; kompositionstekniker;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka verktyg för att utveckla min förmåga till komposition för mindre jazzensemble, med utgångspunkt i melodik och där melodin står i fokus och driver låten framåt. Detta görs genom att transkribera en annan musikers komposition som har dessa kvaliteter och därefter skriva tre egna låtar med hjälp av tre olika arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Beräkning av optimal beställningsmängd : - en kvantitativ analys med censurerad data

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Benjamin Svensson; Josephine Löfgren; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER