Sökning: "Benjamin Nuay"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Benjamin Nuay.

 1. 1. Fastighetsförvärv : – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Philip Jacobson; Benjamin Nuay; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSjälvständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp Författare: Philip Jacobson och Benjamin NuayHandledare: Gunnar Wramsby Titel: Fastighetsförvärv – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp Bakgrund och problem: Sedan 2008 har belåningen till fastighetsbolag minskat och förändrats. Basel III ställer högre krav på bankerna som i sin tur reflekteras på fastighetsföretagen. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsförvärv : – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Philip Jacobson; Benjamin Nuay; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp Författare: Philip Jacobson och Benjamin NuayHandledare: Gunnar Wramsby Titel: Fastighetsförvärv – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp Bakgrund och problem: Sedan 2008 har belåningen till fastighetsbolag minskat och förändrats. Basel III ställer högre krav på bankerna som i sin tur reflekteras på fastighetsföretagen. LÄS MER