Sökning: "Benjamin Shadrooh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Benjamin Shadrooh.

 1. 1. Logistikens betydelse inom byggsektorn Logistikkvot i Byggkostnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Benjamin Shadrooh; [2011]
  Nyckelord :logistikkvot; byggkostnad; slöseri; lean construction; bygglogistik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie som syftar till att undersöka och belysa vikten av logistikens betydelse inom byggsektorn och dess nödvändiga tillämpning för byggbranschen. Ett annat syfte är att undersöka logistikkvoten i byggnadskostnad inom byggföretaget wäst-Bygg och jämföra de med att par andra byggföretag inom byggbranschen. LÄS MER

 2. 2. Bygga Hus i Spanien Spansk byggteknik i jämförelse med Svensk byggteknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Benjamin Shadrooh; Mina Mafinejadasl; [2010]
  Nyckelord :bygga hus i spanien; spansk byggteknik;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att jämföra spansk byggteknik kontra svensk byggteknik och granska likheter och skillnader mellan dessa. Många av oss svenskar är bosatta i andra länder bland dessa Spanien och många avstår från att bygga sitt hus och istället väljer de att köpa hus. LÄS MER