Sökning: "Benjamin Skagerstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Benjamin Skagerstrand.

  1. 1. Märk-wärdige händelser : En svensk konsuls brev till kanslikollegium 1773-1800

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Benjamin Skagerstrand; [2019]
    Nyckelord :Diplomati; Diplomatihistoria; Spanien; Cadiz; Konsuler; Handel; Sverige;

    Sammanfattning : .... LÄS MER