Sökning: "Benjamin Strand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Benjamin Strand.

 1. 1. En skildring av vad som bör gälla vid köp av lösöre; den ålderstigna traditionsprincipen eller den gryende avtalsprincipen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Benjamin Strand; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag fördjupat mig i det sakrättsliga rättsområdet , närmare bestämt de två rättsprinciper som är avgörande vid uppkomsten av sakrättsligt skydd; traditionsprincipen och avtalsprincipen. Det har under längre tid pågått en diskussion angående vilken rättsprincip som bör vara gällande rätt vid köp av lösöre i svensk rätt. LÄS MER

 2. 2. En otillbörlig förmån : En utredande studie om otillbörlighetsbegreppet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Johan Wahl; Benjamin Strand; [2014]
  Nyckelord :otillbörlig förmån; mutbrott;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi fördjupat oss i begreppet otillbörlig förmån gällande mutbrott. Uppsatsen riktar sig till både juridiskt kunniga och oskolade personer, eftersom vi har kommit till slutsatsen att en otillbörlig förmån juridiskt sett skiljer sig från hur begreppet används i folkmun. LÄS MER