Sökning: "Benner"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Benner.

 1. 1. FÖRSTA TIDEN SOM NYEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA. EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Dahllöf; Alice Höglund; [2024-01-26]
  Nyckelord :Benner; Från Novis till Expert; kliniskt basår; transitionsprogram; nyexaminerade sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara sjuksköterska innebär ett stort ansvar. Som sjuksköterska ska man besitta många kunskaper och ansvara för den egna kompetensutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot avancerad nybörjare : En kvalitativ intervjustudie av nyutexaminerade anestesisjuksköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina Mattsson; Madelene Bergström; [2023]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; ansvar; erfarenhet; novis; nyutexaminerad; operationsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ansvarar för den anestesiologiska omvårdnaden i en högteknologisk miljö. Det krävs särskilda erfarenheter och kunskaper för att klara av arbetet, anestesisjuksköterskan arbetar självständigt och ansvarar för patientens säkra väg genom den anestesiologiska omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Att vara ny inom yrket : Processen mot det patientsäkra arbetet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Sandra Andersson; Gina Hästner; [2022]
  Nyckelord :Benner; Litteraturöversikt; Nyutexaminerad Sjuksköterska; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En heltäckande lagstiftning? En problematisering av propositionen till diskrimineringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Molly Benner; [2021]
  Nyckelord :Diskriminering; inkludering; exkludering; kategorisering; intersektionalitet; heltäckande; iscrimination; inclusion; exclusion; categorization; intersectionality; comprehensive.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish government submitted proposal 2007/08: 95 to the Parliament (Riksdagen) in 2007. The proposal contains the main ideas and pricipals of Sweden's first cohesive discrimination law. The proposal aims to describe how the legislation should act more efficiently and comprehensively, something the older laws could not manage. LÄS MER

 5. 5. Den nyutexaminerade sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta patientsäkert. : -  En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Hammarström; Belma Halilkanovic; [2021]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; patientsäkerhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans yrke grundar sig i en akademisk utbildning. Sjuksköterskan erhåller under sin utbildning lära sig hur man utför en vård av hög kvalitet för att främja patientsäkerheten. LÄS MER