Sökning: "Bensår"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet Bensår.

 1. 1. Personers upplevelser av behandling och vård vid venösa bensår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna-Cecilia Jansson; Freja Willborg; [2021]
  Nyckelord :Nursing; Venous ulcers; Varicose ulcers; Leg ulcers; Chronic venous insufficiency; Patient perspective; Personal experience; Patient centered nursing; Person centered nursing; Patient experience; Treatment; Wound treatment; Omvårdnad; Venösa bensår; Patientupplevelse; Personcentrering; Behandling; Sårbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund   Allmänsjuksköterskor kommer ofta i kontakt med personer med venösa bensår. Behandling och vård av dessa personer sker ofta inom primärvård, öppenvård eller hemsjukvård, men även på vårdavdelningar och andra sjukvårdsinstanser. Venösa bensår är en följd av underliggande kronisk venös insufficiens. LÄS MER

 2. 2. Distriktsköterskors erfarenheter av kostens betydelse i samband med bensårsbehandling i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Camilla Nilsson; Karin Wester; [2021]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; person-centered care; wound healing; Kvalitativ innehållsanalys; personcentrerad vård; sårläkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behandling av bensår är en del av distriktssköterskans kompetensområde och vardag i hemsjukvården. Vetskapen om vikten av kompression och omläggningsmaterial är något som de flesta distriktssköterskor har kunskap om, däremot är det oklart gällande erfarenheter kring kostens betydelse för sårläkning. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med bensår : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rebecka Niklasson; [2021]
  Nyckelord :Bensår; kvalitativ; litteraturöversikt; omvårdnad; relation; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett fenomen som framförallt drabbar äldre. Vanligaste bakomliggande orsakerna ärantingen venös insufficiens eller arteriell insufficiens. Att drabbas av ett bensår innebär en förändring i livetbåde fysiskt och psykiskt. Syfte: Syftet med den här studien är att belysa personers upplevelser av att levamed bensår. LÄS MER

 4. 4. Individers erfaremheter av att leva med venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ronja Ekander; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Känslor; upplevelser; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är inte en sjukdom, det är ett symtom. Definitionen av ett venöst bensår är ett sår som inte går över av sig självt eller med lättare behandling efter sex veckor. Att leva med venösa bensår innebär oftast en lång kontakt med vården och en livslång kompressionsbehandling. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter med bensår i hemsjukvård En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Agneta Karmfalk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER