Sökning: "Bensin"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Bensin.

 1. 1. Pulverkol som akut kemisk barriär för dricksvatten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alexandra Klerck; [2020]
  Nyckelord :Bensin; MGO; Hybridolja; Pulveriserat aktivt kol PAK ; oljeutsläpp; löslighet;

  Sammanfattning : På Norrvattens reningsverk, Görvälnverket, produceras dricksvatten genom rening av råvatten från Östra Mälaren. Dricksvattenverket ligger i direkt anslutning till Mälaren, vilket är bra då vattnet inte behöver transporteras för att renas. LÄS MER

 2. 2. Fossilfri kommun : Hur Nässjö Affärsverk AB kan bli fossilfritt och hur utsläpp och energianvändning påverkas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Elin Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Biobränslen; Drivmedel; Eldningsolja; Energibärare; Fossila bränslen; Fossilfritt; Hållbar utveckling; Koldioxidekvivalent; Kommun; Primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Ungefär en tredjedel av varje svensks koldioxidutsläpp kommer från den offentliga sektorn, vilket gör att kommunala verksamheter, såsom Nässjö Affärsverk AB, har en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Syftet med arbetet var därför att undersöka vad en omställning till fossilfri energi skulle få för effekter på primärenergianvändning och utsläpp av koldioxidekvivalenter, med avseende på energibärarnas livscykler. LÄS MER

 3. 3. Laddning av framtiden : Hinder och drivkrafter för adoptionen av elbilar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johan Lövgren; Måns Ulmgren; [2020]
  Nyckelord :Electric cars; Sustainable development; Passenger cars; Electrifying the passenger car fleet; Elbilar; Hållbar utveckling; personbilar; Elektrifiering av personbilsflottan;

  Sammanfattning : Personbilsflottan står för en stor andel av de globala CO2-utsläppen och genom vidare implementering av alternativa drivmedel kan transportsektorn i framtiden bli mer hållbar. Tekniken kring elbilar vad gäller bland annat batteriets kapacitet och bilens prestanda har under de senaste decenniet gjort stora framsteg där elbilen idag är direkt konkurrerande med en bil driven på fossila bränslen i många avseenden. LÄS MER

 4. 4. Avskiljning, användning och lagring av koldioxid från biogasproduktion : Lämpliga lösningar för Tekniska verkens biogasanläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Josefine Harrius; Amanda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Biogas; CCU; CCS; biogas production; biofuel; carbon dioxide; carbon capture and storage; carbon capture and utilization; LCA; life cycle analysis; MCA; Multi Criteria analysis; Biogas; CCU; CCS; biogasproduktion; koldioxid; lagring och användning av koldioxid; resurseffektivitet; livscykelanalys; LCA; multikriterieanalys; MKA;

  Sammanfattning : Carbon dioxide is released by natural and anthropogenic processes, such as the production and combustion of fossil fuels. Production of biogas also generates carbon dioxide, but of biogenic origin. LÄS MER

 5. 5. Next generation expedition stove : A lead user approach to product development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Frida Rybo; Alfred Söder; [2020]
  Nyckelord :Outdoor equipment; lead user approach; Gioia methodology; expedition; stove; Friluftsutrustning; lead user; Gioia; expedition; friluftskök;

  Sammanfattning : In 1996 Primus launched their expedition stove Multifuel, the first stove that could run on liquified petroleum gas (LPG), white gas, kerosene and aviation fuel. The multi-fuel stoves are part of the Primus expedition range of equipment. The line was designed and built to perform in extreme conditions. LÄS MER