Sökning: "Bente Reimhagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bente Reimhagen.

  1. 1. Psykopater och psykotiska personer : Hur farliga är de för polisen?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Cecilia Everstig; Bente Reimhagen; [2007]
    Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

    Sammanfattning : I Sverige begås ungefär vart tionde våldsbrott av personer i psykos och ca 40 procent av de brottslingar som är dömda för grova våldsbrott är psykopater. Detta påvisar att polisen i arbetet förr eller senare kommer att komma i kontakt med de här personerna. LÄS MER