Sökning: "Beräkningar växthusgasutsläpp."

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Beräkningar växthusgasutsläpp..

 1. 1. Kartläggning och rapportering av scope 3 i enlighet med GHG-protokollet : En fallstudie på ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Emma Åsberg; Lisa Persson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Växthuseffekten; Växthusgasutsläpp; Hållbarhetsrapportering; GHG-protokollet; Scope 3; Beräkningar växthusgasutsläpp.;

  Sammanfattning : Med anledning av de allt mer synliga klimatförändringarna har kartläggning av växthusgasutsläpp blivit ett uppmärksammat fenomen. För att inte överskrida Parisavtalets 1,5 graders mål behöver företag initiera åtgärder för att reducera växthusgasutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Hållbar grundläggning : En jämförelsestudie av tre alternativa grundläggningsmetoder med traditionell platta på mark med avseende på bärförmåga och koldioxidutsläpp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Olivia Kempi; Linda Falkvall; [2022]
  Nyckelord :Climate change; carbon dioxide emissions; foundations; concrete; load-bearing capacity; foundation methods; climate impact; Klimatförändringar; koldioxidutsläpp; fundament; betong; bärförmåga; grundläggningsmetoder; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Climate change due to greenhouse gases is an important challenge the world is facing. In the manufacture of building materials, concrete accounts for about 50% of all greenhouse gas-emissions. A general way of reducing emissions is to replace concrete with other materials with lower climate impact. LÄS MER

 3. 3. Bitcoin Mining in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Sixten Hager; [2022]
  Nyckelord :ASIC; Bitcoin; Bitcoin mining; proof-of-work; blockchain; district heating; heat recovery; climate change; Sweden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bitcoin mining is an industry which for many years has been criticized for its electricity consumption, which globally today equals roughly that of small countries such as Sweden, and its subsequent contribution to climate change. However, electricity consumption does not by default equals greenhouse gas (GHG) emissions and not many studies have been done on the subject with a focus on Sweden, hence this study aims to provide some clarity to the otherwise opaque space of Bitcoin mining. LÄS MER

 4. 4. Lokal recirkulering av rivningsmaterial : Avfall som råvara i kvarteret Västerbro

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Ekeblom; [2022]
  Nyckelord :Återbruk; återvinning; lokal recirkulering; livscykelanalys;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om recirkulering av rivningsmaterial i anslutning till det storskaliga stadsutvecklingsprojektet Västerbro, som Riksbyggen och Bostäder i Borås står bakom. På platsen finns idag en tegelbeklädd lagerbyggnad från 1960-talet och exploatörernas visioner bygger på att lagerbyggnaden rivs och ersätts med nya byggnader. LÄS MER

 5. 5. Långsiktig klimat- och miljöpåverkan utifrån användandet av certifiering Miljöbyggnad 3.1 : En fallstudie på Strömsbro skola

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Nafiseh Heidari; [2021]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Certifieringssystem; Livscykelanalys; IDA-ICE; bergvärmepump; fjärrvärme;

  Sammanfattning : En av de mest debatterade frågorna i dagsläget är användningen av jordens resurser och hur dessa ska tas tillvara då efterfrågan ständigt ökar vilket medför ökad mängd klimatförändringar och växthusgaser. Idag beräknas byggnadssektorn stå för drygt en femtedel av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp. LÄS MER