Sökning: "Beräkningsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Beräkningsmetoder.

 1. 1. Strategi- och metodval i subtraktion : Ett examensarbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marie Damberg; Mattias Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Yngre skolelever; subtraktion; matematik; strategival; metodval; könsskillnader;

  Sammanfattning : Yngre elever har generellt svårare för subtraktion än addition. Svårigheten ligger i att det finns fler aspekter att ta hänsyn till för att göra gynnsamma strategival och använda sig av lämpliga beräkningsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmetoder för Molekylsimuleringar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Viktor Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om beräkningsmetoder för att utföra molekylsimuleringar på ett system av enkla partiklar. Genom att använda Lennard-Jones parpotential kan den attraktiva-repulsiva kraften som verkar på atomer och molekyler modelleras. LÄS MER

 3. 3. Analys av metoder för att beräkna livsmedels vattenfotavtryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Water footprint; life cycle assessment; Water Footprint Network; WSI; AWARE; Vattenfotavtryck; livscykelanalys; Water Footprint Network; WSI; AWARE;

  Sammanfattning : Vatten är en nödvändig resurs för allt liv på jorden. Med en ökande befolkningsmängd förväntas även sötvattenanvändningen att öka, vilket ställer krav på att hanteringen av de vattenresurser som finns sker på ett hållbart sätt. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsmetoder för verifiering av svetsar med inriktning på PWT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Viktor Petersson; Johan Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Butt weld; Fillet Weld; PWT; Post Weld Treatment; Element; Nominal Method; Notch-method; Lifecycles; Fatigue; Stumsvets; Kälsvets; PWT; Post Weld Treatment; Element; Nominella metoden; Notch-metoden; Lastcykler; Utmattning;

  Sammanfattning : Stål är ett material som används i olika byggnadskonstruktioner. I de byggnadskonstruktioner som utsätts för upprepade belastningar kan utmattning ske i materialet. Utmattning leder till permanenta skador i form av sprickbildning och slutligen brott. I svetsade konstruktioner är det ofta svetsar som har den lägsta utmattningsstyrkan. LÄS MER

 5. 5. Trafikbelastade gårdsbjälklag : En undersökning av beräkningsmetoders lämplighet och möjliga förenklingar i projekteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Johan Härd; Mårten Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Överbyggnad; trafiklaster; gårdsbjälklag; Eurokoder; Strusoft; Frame Analysis; FEM-Design;

  Sammanfattning : As a structural designer, you are sometimes required to design structures carrying traffic loads, but which are not, for example, bridges or parking garages. In practice, this usually applies to drivable floor layers and culverts under roads. LÄS MER