Sökning: "Berättelseanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Berättelseanalys.

 1. 1. Berättelserna om den stora barnförflyttningen - en narrativ analys av de finska krigsbarnens plats i den svenska historiekulturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Jonatan Lenander; [2021]
  Nyckelord :krigsbarn; berättelseanalys; historiekultur; dagstidningar; Den bästa av mödrar; film; vinterkriget; fortsättningskriget; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under det finska vinterkriget och fortsättningskriget skickades runt 70 000 finska barn till Sverige i ett försök att rädda dem undan krig och svält. Denna barnförflyttning anses vara världshistoriens största. LÄS MER

 2. 2. Det dolda arbetet : Grundskollärares berättelser om arbetet med elevers psykiska hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Basma Hamadi; Hind Mejdi; [2021]
  Nyckelord :elevers psykiska hälsa; grundskollärares upplevelser; intervjuer; berättelseanalys; elevhälsa.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka, ur ett salutogent perspektiv, hur grundskollärare upplever arbetet med elevers psykiska hälsa. Uppsatsen ämnar att besvara frågeställningar kring vilka upplevelser lärarna har av arbetet med elevers psykiska hälsa när det gäller det egna ansvaret, existerande stödfunktioner samt fram- och motgångar i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Etisk glass : En semiotisk och kritisk diskursanalys av hur glassföretag varumärkeskommunicerar etiska värden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jaana Salla; [2020]
  Nyckelord :Brand communication; corporate storytelling; multimodal critical discourse analysis; social semiotics; Greimas; Labov; narrativity; value; food discourse; Varumärkeskommunikation; strategisk berättelse; multimodal kritisk diskursanalys; socialsemiotik; Greimas; Labov; narrativitet; värden; matdiskurser;

  Sammanfattning : Denna studie är en kritisk diskursanalys av utvalda texter och förpackningar från glassföretagen Järnaglass och Gute Glass. Syftet är att synliggöra hur etiska värden kommuniceras i varumärkeskommunikation och problematisera hur språket kan reproducera social ojämlikhet och föreställningar om etisk konsumtion i en svensk kontext. LÄS MER

 4. 4. Mellan mallar och magkänslor : Rekryterares praktiska yrkeskunskaper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Schildt; Iris Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Anställningsintervjuer; Yrkeskunskap; Rekrytering; Berättelseanalys;

  Sammanfattning : This essay is about practical professional knowledge among recruiters in Swedish staffing companies. The purpose is to contribute to a better understanding of practical professional knowledge in the job interview and in the assessment of candidates. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av bröstcancer – En analys av narrativer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Bengtsson; Cajsa Berntsson; [2019-08-01]
  Nyckelord :bröstcancer; upplevelsen; självbiografier; berättelseanalys; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag drabbas 20 kvinnor i Sverige av bröstcancer och det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Kvinnan som drabbats går igenom diagnostik och behandling som väcker många olika känslor som exempelvis sorg, oro och rädsla. LÄS MER