Sökning: "Beröring"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade ordet Beröring.

 1. 1. Sjuksköterskans kommunikationsmetoder med personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mina Sobhe Sadegh; Mahtab Zamanpour; [2021-03-02]
  Nyckelord :Demens; kommunikation; kommunikationsmetoder; omvårdnad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Längre levnadstid hos människan har bidragit till att fler personer utvecklardemenssjukdom. Vanliga demenssjukdom symptom som språklig och kognitiv svikt försvårarpatientkommunikationen för sjuksköterskan. Brister i patientkommunikationen bidrar tillnegativa effekter på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av trygghet vid vaginala operationer under generell anestesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Robert Meng; Sanna Hammarström; [2021]
  Nyckelord :vaginal surgery; safety security; experiences; qualitative research; general anesthesia; vaginal operation; trygghet; upplevelser; kvalitativ studie; generell anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rädsla och oro inför en operation och inför generell anestesi förekommer i högre grad hos kvinnor än hos män. Dessutom beskrivs ofta litotomipositionen som en otrygg upplevelse av kvinnor vid vaginala undersökningar. LÄS MER

 3. 3. Manliga sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnliga patienter. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kalid Ahmed; Rami Sleiman; [2021]
  Nyckelord :experiences; female patient; male nurse; male nurse student; nursing; qualitative literature study; kvinnlig patient; kvalitativ litteraturstudie; manlig sjuksköterska; manlig sjuksköterska student; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare genomförd forskning visar att kvinnliga patienter kan känna sig obekväma då omvårdnaden utövas av manliga sjuksköterskor. Troliga förklaringar till detta är den manliga sjuksköterskans särställning som minoritet i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. 'Human Enhancement Technologies' och dess beröring i VR (Virtual Reality)

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jenny Olsen; David Skoghem; [2021]
  Nyckelord :Critical Design; Speculative Design; Human Enhancement Technologies; Virtual Reality; Game Design;

  Sammanfattning : Artikelns syfte är att undersöka hur vi kan skapa en gestaltning som väcker tankar kring ‘Human Enhancement Technologies’ (Pariseau-Legault et al., 2018) genom kritisk design och VR-teknik. LÄS MER

 5. 5. Stopp! Min kropp! : en idéanalys av lärares yrkesetik kring intergenerationell beröring vid undervisning av kontaktimprovisation i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Ariana Lindberg; [2021]
  Nyckelord :dance pedagogy; ethics of touch; no-touch discourse; contact improvisation; proximity; upper secondary school; intergenerational; professional ethics; danspedagogik; etik; beröring; närhet; kontaktimprovisation; beröringsdiskurs; gymnasieskolan; intergenerationell; yrkesetik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the understanding of intergenerational touch within dance education in upper secondary schools in Sweden, focusing on contact improvisation. In this study, interviews with dance teachers in four upper secondary schools have been used to examine teachers' ideas and choices regarding intergenerational touch in contact improvisation through idea analysis. LÄS MER