Sökning: "Beröringsmassage"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Beröringsmassage.

 1. 1. Betydelsen av beröringsmassage för patienter : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Mathilda Widell Rönnbrand; Linn Vihma Andersson; [2017]
  Nyckelord :Beröringsmassage; taktil massage; patient; upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beröring är viktigt för patienten och i omvårdnaden berör sjuksköterskan patienten dagligen. Beröringsmassage är en strukturerad, mjuk och kroppsnära massage som kan utföras på hela kroppen. Beröringsmassage kan användas som ett komplement i omvårdnaden för att främja patientens hälsa. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av mjuk massage i omvårdnaden : ur mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Qendrese Arifaj; Maria Grundström; [2017]
  Nyckelord :Experience; patient; soft massage; Mjuk massage; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : I omvårdnaden använder sjuksköterskan beröringen dagligen vilken blir en central del för både patienten och sjuksköterskan. Vid sjukdom kan behovet av beröring komma till att öka, därmed får sjuksköterskans beröring större betydelse. Då mjuk massage är ett komplement kan den tillgodose detta behov. LÄS MER

 3. 3. RYTMISK INSMÖRJNING ENLIGT WEGMAN/HAUSCHKA – en intervjustudie om patienters upplevelser av beröringsterapi i öppenvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Ström; [2016]
  Nyckelord :Integrative health care; Outpatient; Primary care; Qualitative study; Rhythmical Einreibungen according to Wegman Hauschka; Soft massage; Beröringsmassage; Beröringsterapi; Integrativ vård; Kvalitativ studie; Primärvård; Rytmisk insmörjning enligt Wegman Hauschka; Öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) är en beröringsterapi inom antroposofisk vård. RI utförs av sjuksköterskor inom landstingsfinansierad integrativ vård. Patienter får RI i primärvård, öppenvård och slutenvård. LÄS MER

 4. 4. Effekter av taktil beröringsmassage till patienter med smärta, oro och ångest.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Vikström; Anna Hallström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effekter av beröringsmassage hos patienter med oro/ångest

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Martina Gustavsson; Elin Larsson; [2010]
  Nyckelord :beröringsmassage; litteraturstudie; massageterapi; omvårdnad; oro ångest; smärta;

  Sammanfattning : Oro/ångest är ett vanligt förekommande fenomen, inte sällan kopplat till sjuk-domstillstånd eller den utsatta situation patienten befinner sig i under vårdtiden. Inom vård och omsorg har mjuk massage som icke-farmakologisk metod visat sig ha en rad positiva effekter. LÄS MER