Sökning: "Berfin Güven"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Berfin Güven.

  1. 1. Hur patienter med hepatit B och hepatit C upplever bemötandet av omvårdnadspersonal

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Hanna Laestadius; Berfin Güven; [2019]
    Nyckelord :hepatitis B; hepatitis C; treatment; nursing; nurse; hepatit B; hepatit C; bemötande; omvårdnad; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Background: In 2019, hepatitis is seen as one of the deadliest virus infections in the world and is seen as a global health problem. Hepatitis is a DNA-virus that can lead to chronic hepatitis and liver cirrhosis. LÄS MER