Sökning: "Berg Lundström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Berg Lundström.

 1. 1. Studentkassen : Utvecklingen av en e-handel för matkassar med fokus på användbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emelie Aspholm; Richard Berg; Vidar Duvnäs; Frida Fjellström; Olof Höjvall; Gustav Kvick; Henrik Lundström; Emil Ohlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar resultat och slutsatser från arbets- och utvecklingsprocessen för webbapplikationen Studentkassen. Studentkassen är en e-handelsbutik där kunden får möjlighet att skräddarsy sin egen matkasse utifrån färdiga recept. LÄS MER

 2. 2. Ramar och reflektion : Om designprocessen som didaktiskt alternativ

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Fredrik Lundström; Theresa Berg; [2012]
  Nyckelord :media; estetik; designprocess; reflektion; didaktik;

  Sammanfattning : By studying literature concerning design, didactics and reflection, and complementing those explorations with interviews with experienced design educators, this thesis challenges the idea of aesthetic media education being purely aesthetic in its characteristics. Drawing from their own experiences as a media aesthetics educator and an industrial designer, the two authors argue that the work flow used within most fields of design, commonly known as the design process, might provide a suitable didactic alternative to a field of education lacking relevant methodology. LÄS MER

 3. 3. Var kläcks myggen? : Kartläggning av tillfälligt översvämmade våtmarker i Deje

  M1-uppsats,

  Författare :Kristina Berg; [2011]
  Nyckelord :myggor; översvämning; Deje;

  Sammanfattning : Sammanfattning Med anledning av stora myggproblem i Dejeområdet har Forshaga kommun tagit beslut att med hjälp av Jan Lundström och Martina Schäfer, myggforskare vid Uppsala Universitet och grundare av ”Biologisk myggkontroll”, utreda vilka myggarter som förekommer i området. Man vill även utreda ifall problemen är tillräckligt allvarliga för att motivera insats med biologisk bekämpning baserad på BTI[1]. LÄS MER

 4. 4. Bio min bio: En fördjupning kring kunders reaktioner till ett erbjudande ur ett upplevelseperspektiv

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Aline Berg; Linda Lundström; [2007]
  Nyckelord :Experience; satisfaction; attitudes; cinema; emotions;

  Sammanfattning : In the end of the 20th century, there was an increased interest in creating customer experiences, especially in the service sector. At the same time, the number of visits to the Swedish cinemas is decreasing due to new distribution channels on the market. LÄS MER