Sökning: "Berger"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet Berger.

 1. 1. Muslimsk feminism - två perspektiv : En kvalitativ textanalys om hur två muslimska feministiska teologer förhåller sig till den islamiska traditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Religion; islam; feminism; textanalys; islamisk tradition;

  Sammanfattning : This study examines two Muslim feminist theologians and their approach to the Islamic tradition and the religious sources. The purpose of the study is to examine their presentation and interpretation of the sources from a feminist perspective and to compare their arguments. LÄS MER

 2. 2. Maskrosbarn - som fann ljuset i den svarta tunneln : En kvalitativ studie av åtta personers upplevelser av barndomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mariam Amoudi; Amani Tamerjei; [2019]
  Nyckelord :maskrosbarn; missbruk; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : I denna studie har vi använt Jenkins, Berger och Luckmann och Scheffs teorier som är social identitet, skam, stolthet och socialisering. För att förstå situationen för maskrosbarnen har dessa teorier varit användbara. Studien har genomförts på grundval av kvalitativ metod och intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners upplevelse av bemötandet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Svetlana Vasiljeva; [2019]
  Nyckelord :transgender people; treatment; experiences; social services; transpersoner; hbtq-personer; bemötande; upplevelser; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur transpersoner upplever bemötande inom socialtjänsten. Enligt tidigare forskning har transpersoner olika upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten. De har upplevt att de mötts med oförståelse och okunskap, blir felkönade och blir inte tilltalade vid sitt rätta namn. LÄS MER

 4. 4. Att stödja elevers begreppsbildning i de naturorienterande ämnena : En studie om hur undervisningen i årskurs F-6 kan utformas för att stödja elevers begreppsbildning i de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Ribbert Berger; [2019]
  Nyckelord :Elevers begreppsbildning; Naturvetenskapsundervisning; EMA riktningsgivare; Utformning av undervisning; riktningsgivning i undervisning; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i årskurs F-6 kan utformas för att stödja elevers begreppsbildning inom de naturorienterande ämnena. Studiens syfte är även att studera hur lärarna riktar elevers uppmärksamhet i meningsskapandet av naturvetenskapliga begrepp och fenomen i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Marknadsorientering hos lantbruksföretagare : en enkätstudie om konsument och konkurrenskraft

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Louise Berger; [2019]
  Nyckelord :Marknadsorientering; svenska lantbrukare; konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Svenskt lantbruk utgörs av kunniga producenter av jordbruksprodukter, men för att kunna vara lika konkurrenskraftiga som sina kollegor i Europa är det viktigt att inte endast tänka på produktionsfaktorer, utan även ha ett marknadsorienterat synsätt. Detta innebär att det även är viktigt att ha en bred kompetens inom området marknadsorientering, marknadsföring och exponering mot slutkonsument (privatpersoner). LÄS MER