Sökning: "Berglund Martina"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Berglund Martina.

 1. 1. Att mötas i livets slut : Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård för unga vuxna inom hemsjukvården - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Berglund; Martina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Palliative Care; Young adults; Home health care; Nurse; Experiences; Palliativ vård; Unga Vuxna; Hemsjukvård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet patienter under 65 år inom hemsjukvården har ökat kraftigt under de senaste åren i Sverige. Inom slutenvården ser många sjuksköterskor svårigheter i att vårda dessa unga döende patienter, men vid litteratursökning har det framkommit att det föreligger en brist på forskning om hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever detta. LÄS MER

 2. 2. Mångkultur i förskolan : En studie med fokus på förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Malin Berglund; Martina Lagergren; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Mångkultur; Förskollärares förhållningssätt; Kultur; Relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet mångkultur samt hur de förhåller sig relationellt till lärandeobjektet. Studiens forskningsfrågor är: Hur tolkar förskollärare begreppet mångkultur? Vilken betydelse anser förskollärare att det relationella arbetet har för deras intentioner gällande mångkultur i förskolan? Vi har utgått från kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 3. 3. "The Kurds are alive and their flag will never fall” - Nationalism and internal national dynamics in Kurdistan Regional Government

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martina Berglund; [2017]
  Nyckelord :independency; nationalism; tribalism; national identity; KRG; Kurdistan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nationalism and the urge for independency has increased since the development of a Kurdish autonomous region in Iraq. The purpose of this study is to further our understanding of the internal national dynamics in the Kurdistan Regional Government (KRG), and describe the political parties’ perspective on independency in relation to tribalism and national identity. LÄS MER

 4. 4. Närståendes känslor av att leva med en person med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andersson Camilla; Berglund Martina; [2017]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; närstående; känslor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Internflyktingar och rätten till säkerhet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Ullström; Martina Berglund; [2016]
  Nyckelord :säkerhet; internflyktingar; R2P; Nigeria; FN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människor som lever på flykt i sitt eget land är bland de mest utsatta och sårbara i världen, trots detta finns idag inget internationellt skydd för internflyktingar. I Nigeria har terroristorganisationen Boko Harams utbredning, samt de allt svårare klimatförhållanden som råder, lett till att situationen är akut. LÄS MER