Sökning: "Bergsgorillor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bergsgorillor.

  1. 1. Bergsgorillorna i Rwandas Volcanoes National Park : Turism under extrema förhållanden - en studie om ekoturism & hållbar utveckling

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

    Författare :Jenling Immanuel; Hafsa Mugisha; [2018]
    Nyckelord :Sustainable Turism; Ecotourism; Mountain Gorillas; Sustainable Development; Volcanoes National Park; Nature Reserve; Rwanda; Africa; Hållbar turism; Ekoturism; Bergsgorillor; hållbar utveckling; Volcanoes National Park; Naturreservat; Rwanda; Afrika;

    Sammanfattning : This study examines the impact mountain gorillas has on the sustainable and developmental life of the Volcanoes National Park (VNP) in Rwanda. The study is equally based on the on psychosocial perspectives as it concerns the behavior of the population. LÄS MER