Sökning: "Bergsjön Göteborg kulturhus kultur miljonprogram arkitekttävling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bergsjön Göteborg kulturhus kultur miljonprogram arkitekttävling.

  1. 1. Plats för kultur i Bergsjön

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

    Författare :Martina Norrby; [2017]
    Nyckelord :Bergsjön Göteborg kulturhus kultur miljonprogram arkitekttävling; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Under hösten 2016 utlystes en sluten arkitekttävling om ett nytt kulturhus Bergsjön. Bergsjön är en stadsdel i utkanten av nord-östra Göteborg. Många upplever området som isolerat från resten staden både fysiskt och socialt. LÄS MER