Sökning: "Bergslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Bergslagen.

 1. 1. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 2. 2. Hur våra kulturmiljöer skyddas : En undersökning av lagar, mål och arbetssätt för att skydda kulturmiljöer i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Germer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Platsers historiska bakgrund skapar den nutida identiteten på platsen. Enligt den humanistiska geografin kan platser förmedla olika känslor. Platsers personlighet skapas när de ges bredare betydelse än endast de fysiska egenskaper de besitter. LÄS MER

 3. 3. Ställbergs gruva   En fallstudie om när kultur möter regional utveckling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Michaela Bolin; [2018]
  Nyckelord :Regional utveckling; kultur; Bergslagen; Ställbergs gruva; kultursamverkansmodellen.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om mötet mellan regional utveckling och Ställbergs gruva, en postindustriell plats som idag fått en ny funktion i form av ett konstcenter.  Gruvan ligger i Ställberg i Ljusnarsbergs kommun, en kommun som sedan 1970-talet har en kraftigt minskande befolkning. LÄS MER

 4. 4. Representing Bergslagen for tourism – a post-feminist approach : Androcentric representations of the industrial heritage in central Sweden

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Turismvetenskap

  Författare :Minéa Funk; [2018]
  Nyckelord :Androcentricism; Bergslagen; Industrial heritage tourism; Post-feminist theory; Representations.;

  Sammanfattning : Marketing material used in promotion of industrial heritage sites for tourism creates representations of said cultural heritage. In order to increase the touristic value of the historical industrial sites marketers can create or make a place attractive through careful selection of images and texts. LÄS MER

 5. 5. Metallförorenade bottensediment : En undersökning av fem sjöar påverkade av metallutvinning i Bergslagen och i Västerbottens inland

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Linn Raninen; [2017]
  Nyckelord :Lakes; Sediment; Tailings; XRF;

  Sammanfattning : This study aims to assess the potential environmental risks posed by sediments in five lakes affected by present or historical metallurgy. Special attention is paid to the lakes Dammsjön and Värlingen in mid Sweden, where the sediments were contaminated after a breach in a nearby tailings dam used for storing residue from a metal processing plant. LÄS MER