Sökning: "Bergslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Bergslagen.

 1. 1. Högerpopulismen i brukssamhället : En studie av den moderna politiska utvecklingen i Bergslagens kommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Lundberg; [2021]
  Nyckelord :brukssamhälle; bruksanda; högerpopulism; Bergslagen; socialt kapital; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : Högerpopulismens framväxt står i centrum för otaliga statsvetenskapliga analyser där många möjliga orsakssamband bakom utvecklingen har föreslagits. I denna uppsats tar jag fasta på ett fåtal av dessa, och försöker även att föra fram nya förklaringsmodeller. LÄS MER

 2. 2. Three-dimensional modelling of the Källfallsgruvan iron oxide deposit, Riddarhyttan ore field, Bergslagen, Sweden: Integrating existing and new data to aid understanding of structural controls and mineral exploration

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Edna Spahic; [2021]
  Nyckelord :Three-dimensional modelling; Mineral exploration; Bergslagen; Riddarhyttan ore field; Källfallsgruvan iron-oxide deposit;

  Sammanfattning : The Bergslagen ore province, located in the Fennoscandian shield in the south-central part of Sweden hosts several metallic mineral deposits, one of them being the Källfallsgruvan iron-oxide deposit in the Riddarhyttan ore field, situated in a high-strain shear belt denoted as the West Bergslagen Boundary Zone (WBBZ).  An accurate 3D geological model of the Källfallsgruvan iron-oxide deposit has been generated to aid understanding of the ore body geometries and calculating volume and tonnage. LÄS MER

 3. 3. Factors governing marble lightness in peripheral alteration haloes around carbonate-hosted Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) deposits, Garpenberg, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marcus Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Carbonate; Zn; Pb; Ag; Cu; Au; Alteration haloes; marble; lightness; Bergslagen; Garpenberg;

  Sammanfattning : A Master thesis about the Garpenberg deposit located in Bergslagen, a lithotectonic domain, with a mining history that might date back as far as 350 BC. Marble- and skarn-hosted sulfide deposits are found in the area, which creates the opportunity to mine both limestone and sulfidic ore in a single mine. LÄS MER

 4. 4. Resolving temporal links between the Högberget granite and the Wigström tungsten skarn deposit in Bergslagen (Sweden) using trace elements and U-Pb LA-ICPMS on complex zircons

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Anders Plan; [2020]
  Nyckelord :Bergslagen; Wigström; Högberget; geochronology; geochemistry; U-Pb; REE; trace element; zircon; hydrothermal zircon; LA-ICPMS; SEM; skarn; tungsten; wolfram; scheelite; deposit; ore; critical raw material; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Combined U-Pb and REE trace element LA-ICPMS analyses were performed on zircons, from the scheelite-bearing Wigström skarn, associated micro-granitic dykes and the highly evolved parental Högberget (sensu stricto) granite. Combined systematic of zircon typology and microtextures, trace elements and isotopic chemistry suggest the presence of several diverse zircon types, spanning from early- to late- magmatic stage into a hydrothermal stage. LÄS MER

 5. 5. ”VI HAR NOG INTE SETT DEN SISTA SKOLATTACKEN” : En kvalitativ studie om den svenska polismyndighetens förebyggande- och krisstödsarbete kring skolattacker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adéla Berndtsson; Estelle Larsson; Ebba Åsenhed Angvall; [2020]
  Nyckelord :school attacks; crisis support; police authority; crime prevention; skolattacker; krisstöd; polismyndigheten; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Skolattacker är en av de värsta händelser som ett samhälle kan utsättas för och polisen kan anses ha en viktig roll för att arbeta mot att detta brott inte ska behöva inträffa. Den föreliggande studiens syfte var att få djupare kunskap för hur den svenska polismyndigheten arbetar förebyggande mot att en skolattack ska ske, samt hur polisens eget krisstödsarbete ser ut inom myndigheten. LÄS MER