Sökning: "Bergström Victoria"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Bergström Victoria.

 1. 1. Könsskillnader i omvårdnad vid kronisk smärta – En litteraturstudie om könets betydelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Envik-Lundberg Sara; Bergström Victoria; [2021-03-18]
  Nyckelord :Könsskillnader; kronisk smärta; upplevelser; personcentrerad vård och bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan 40 och 65 % av den svenska befolkningen lider idag av långvarig smärtproblematik och smärta är en stor anledning till att patienter söker vård. Smärta är en subjektiv upplevelse som kan vara svår att förmedla till vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Finns det utrymme för barns delaktighet? : En kvantitativ vinjettstudie om barns delaktighet i utredningsärenden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Bergström; Victoria Lindman Eskilsson; [2019]
  Nyckelord :Childrens participation; social service; child protection agency; UN Convention on the rights of the child and child view.; Barns delaktighet; socialtjänst; FN:s konvention om barns rättigheter;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how organizational and child-related factors, as well as the general approach, affect the child's participation and the extent to which children are involved in the child protection agency child care investigations. Based on the following questions, the study investigated to which extent, and in which way, children are involved in investigations: 1. LÄS MER

 3. 3. Effekten av motiverande samtal för unga medalkoholrisk-/ missbrukEn litteraturstudie : .

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mikaela Bergström; Victoria Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Captured atmospheres - Rooms and interiors that tell a story in the absence of people

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Victoria Skogsberg; [2013]
  Nyckelord :atmosphere; mood; spatiality; rooms; interiority; psychical experiences; ghost; absence; images; video installation; Gregor Schneider; Eija-Liisa Ahtila; Gernot Böhme; Inger Bergström; Alice Rayner; atmosfär; stämning; rumslighet; rum; interioritet; psykiska upplevelser; ande; frånvaro; bilder; videoinstallation; Gregor Schneider; Eija-Liisa Ahtila; Gernot Böhme; Inger Bergström; Alice Rayner;

  Sammanfattning : Captured atmospheres - Rooms and interiors that tell a story in the absence of people är en undersökning av min konstnärliga praktik, återkommande teman, idéer och intressen samt bestående influenser. Genom en längre process där jag gick igenom många års samlande av texter, citat, bilder och idéer som har inspirerat och influerat mitt arbete, försökte jag skapa mig en överblick eller förståelse av denna samling och hur den reflekterar min konstnärliga praktik. LÄS MER

 5. 5. BARNLITTERATURENS STÄLLNING I ÅRSKURS F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Victoria Hansen; Linda Bergström; [2013]
  Nyckelord :Literature teaching; children s literature; love of reading; Undervisning; barnlitteratur; läsintresse;

  Sammanfattning : Vi blev inspirerade av barnlitteraturens roll i skolan efter att ha tagit del av svenska regeringens undersökning Läsandets kultur (SOU 2012:65). Den tar upp den negativa utvecklingen av läsförståelse, läsning och intresse för litteratur bland barn och unga. LÄS MER