Sökning: "Bergteknik"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bergteknik.

 1. 1. Analysis of rock grouting with variable injection pressure

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Zhuohang Lian; [2022]
  Nyckelord :Rock engineering; Rock grouting; Variable injection pressure; Dynamic grouting technique;

  Sammanfattning : Rock grouting is an effective technique frequently used in rock engineering to reduce  groundwater ingress and increase the stability of surrounding rock mass. The real time grouting control (RTGC) is one of widely used  analytical models to predict the grouting process. LÄS MER

 2. 2. Numerical Investigation of Rock Support Arches

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Theofanis Rentzelos; [2019]
  Nyckelord :rock mechanics; rock engineering; rock support arches; artificial pressure arches; mining; FLAC3D; numerical investigation; numerical modeling; Dammsjön orebody; model calibration; rockbolt perfomance; ground support; field measurements; displacements; rock support yielding; rock mass yielding; point load test; rill mining method; Avoca mining method; Boliden; rill bench; parametric study; μηχανική πετρωμάτων; μεταλλευτική; υπόγεια έργα; υποστήριξη σηράγγων; υποστήριξη υπόγειων έργων; αριθμητική προσομοίωση διαρροή υποστήριξης; μετατοπίσεις; διαρροή βραχομάζας; τεχνητό τόξο υποστήριξης πετρώματος; δοκιμή σημειακής φόρτισης; παραμετρική ανάλυση; Ακαδημία Αθηνών; bergteknik;

  Sammanfattning : The Garpenberg mine, owned by the Boliden Mining group, has established a trial area at Dammsjön orebody in order to examine the possibility of increasing the productivity of the mine. The mine uses the rill mining method with a current rill height of 15 m. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av karteringsmetoder inför bergklassificering i tunnlar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktor Forsberg; Filip Granström; [2016]
  Nyckelord :Photogrammetry; laserscanning; mapping; tunnelling; rock engineering; Fotogrammetri; laserskanning; kartering; tunneldrivning; bergteknik;

  Sammanfattning : Säkerhet är ständigt en primär fråga vid byggnation, detta innefattar även drivning av tunnlar. För att förhindra ras eller utglidning av block undersöks och klassificeras därför berget. Tunneln som undersöks i denna studie kostar ungefär 7000 kr/timme att driva. LÄS MER

 4. 4. Sulfidförande berggrund i Stockholmsområdet : Riskbergarter och trender

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Immanuel Åhrberg; [2016]
  Nyckelord :sulfide-bearing rock; Stockholm bedrock; ARD; ABA; NAG; sulfidförande berg; Stockholms berggrund; ARD; ABA; NAG;

  Sammanfattning : Kunskap om svavelhalter i den svenska berggrunden är viktig när bergmassa ska losshållas och bearbetas, oavsett om det gäller gruvbrytning, infrastruktur eller andra byggnationer. Svavel förekommer ofta bundet i sulfider som oxiderar i kontakt med syre och vatten, vilket kan ha en försurande effekt på yt- och grundvatten. LÄS MER