Sökning: "Bergtunnel"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bergtunnel.

 1. 1. Utvärdering av prediktion och utfall av inläckage i bergtunnel : Fallstudie E4 Förbifart Stockholm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Rock tunnel; groundwater inflow; inflow prediction; fracture zone; grouting; Bergtunnel; grundvatteninläckage; prediktion av inläckage; svaghetszon; injektering;

  Sammanfattning : Inläckage av grundvatten är ofrånkomligt i en bergtunnel, men måste vanligen begränsas för att inte medföra skador på både omgivning och den egna anläggningen. Denna begränsning uppnås genom tätning av tunneln och kontrolleras med mätningar av inläckaget. LÄS MER

 2. 2. Analys av väggeometri för två förslag till Östlig Förbindelse

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Malte Hellsten; Henrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Östlig Förbindelse; Trafikverket; sänktunnel; bergtunnel; vägprojektering; trafiksäkerhet; vägestetik; linjeföring.;

  Sammanfattning : I Stockholm uppstår det problem i trafiksystemet då det till stora delar är överbelastat till och från de östra delarna av länet, både på väg- och spårnätet. I och med att stor del av befolkningen måste ta sig till andra sidan staden för att komma till jobbet ställer det höga krav på att infrastrukturen fungerar väl. LÄS MER

 3. 3. Energikartläggning och energioptimering av bergtunnel : Ett arbete i Umeå Energis regi kring bergtunnelns energianvändande samt optimering av ventilationen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Energiteknik; Ventilation; Energianvändning;

  Sammanfattning : Umeå Energi is a company that will be needed to map the use of energy in their facilities. This thesis is an indication of how this mapping will be like and what the result of the tunnel will show. Together with Umeva, Umeå Energi has a 3,5 kilometres long tunnel where the district heating and district cooling pipes goes. LÄS MER

 4. 4. Nyttan av LCC-analyser vid planering av underhållsarbete i SL:s spårtunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Anna Skoglund; [2012]
  Nyckelord :SL; LCC; maintenance; metro; rock tunnel; rail tunnel; SL; LCC; underhåll; tunnelbana; bergtunnel; spårtunnel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att belysa hur LCC-analyser i dag används vid planeringen av underhållsarbeten i tunnelbanans bergtunnlar.SL är ett aktiebolag som ägs av Stockholms Läns Landsting och ansvarar för den landburna kollektivtrafiken i Stockholms län, vilken inbegriper tunnelbanan. LÄS MER