Sökning: "Bergtunnel"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Bergtunnel.

 1. 1. Sammanställning och analys av inläckage i bergtunnlar : En studie av Citybanan, Norra länken och Strängnästunneln

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linda Strajnar; [2020]
  Nyckelord :Inläckage; Grundvatten; Bergtunnel; Prognosmetoder; Villkor; Citybanan; Norra länken och Strängnästunneln;

  Sammanfattning : Vatten är en förutsättning för allt liv, men trots dess centrala innebörd så kan också vatten på fel plats, vid fel tid, leda till problem. Inläckande vatten i undermarksanläggningar kan leda till avsänkning av grundvattenytan och medföljande problematik. LÄS MER

 2. 2. LCC-analys parametrar för underhåll av inklädda tunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Daniel Bascunan; [2020]
  Nyckelord :Trafikverket; inklädnad; underhåll; bergtunnel; vägtunnel; LCC; tillståndsmätning; inspektion; Norra länken;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka och få fram underhållsparametrar för LCC-analysen (LivsCykelKostnad) av de nya inklädda tunnlarna. För arbetet har elektroniska källor använts samt intervjuer med tre yrkesverksamma från Trafikverket gällande bergtunnlar och de inklädda tunnlarna. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av prediktion och utfall av inläckage i bergtunnel : Fallstudie E4 Förbifart Stockholm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Rock tunnel; groundwater inflow; inflow prediction; fracture zone; grouting; Bergtunnel; grundvatteninläckage; prediktion av inläckage; svaghetszon; injektering;

  Sammanfattning : Inläckage av grundvatten är ofrånkomligt i en bergtunnel, men måste vanligen begränsas för att inte medföra skador på både omgivning och den egna anläggningen. Denna begränsning uppnås genom tätning av tunneln och kontrolleras med mätningar av inläckaget. LÄS MER

 4. 4. Analys av väggeometri för två förslag till Östlig Förbindelse

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Malte Hellsten; Henrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Östlig Förbindelse; Trafikverket; sänktunnel; bergtunnel; vägprojektering; trafiksäkerhet; vägestetik; linjeföring.;

  Sammanfattning : I Stockholm uppstår det problem i trafiksystemet då det till stora delar är överbelastat till och från de östra delarna av länet, både på väg- och spårnätet. I och med att stor del av befolkningen måste ta sig till andra sidan staden för att komma till jobbet ställer det höga krav på att infrastrukturen fungerar väl. LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning och energioptimering av bergtunnel : Ett arbete i Umeå Energis regi kring bergtunnelns energianvändande samt optimering av ventilationen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Energiteknik; Ventilation; Energianvändning;

  Sammanfattning : Umeå Energi is a company that will be needed to map the use of energy in their facilities. This thesis is an indication of how this mapping will be like and what the result of the tunnel will show. Together with Umeva, Umeå Energi has a 3,5 kilometres long tunnel where the district heating and district cooling pipes goes. LÄS MER