Sökning: "Bergvärme miljöpåverkan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Bergvärme miljöpåverkan.

 1. 1. Geoanläggning i Nya Krokslätt – Beskrivning och utvärdering av driften

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anton Sjödin; Rasmus Hagman; [2018]
  Nyckelord :Bergvärme; kylvärmepump; geoanläggning; utvärdering; borrhål;

  Sammanfattning : När krav på fler förnyelsebara energikällor ställs har teknikområdet geoenergi succesivt utvecklats för att med berggrundens egenskaper och kylvärmepumpar förse såväl värme- som kylbehov inom olika sektorer. Då sektorn bostäder och fastigheter stod för cirka 40 % av Sveriges totala slutgiltiga energianvändning år 2015 finns möjligheter att utvecklingen av geoanläggningar ska kunna minska miljöpåverkan samtidigt som det sänker energianvändningen såväl som kostnader. LÄS MER

 2. 2. Akviferlagers miljöpåverkan i ansökningar och tillstånd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Thuresson; [2016]
  Nyckelord :ATES; aquifer thermal energy storage; thermal energy; akviferlager; akvifärlager; geoenergi; tillståndsansökningar; grundvattenenergi; grundvattenvärme; grundvattenkyla; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The utilization of groundwater for the use of aquifer thermal energy storage (ATES) is of growing interest in the world. The technique is seen as an environmentally friendly and cheap solution for the purpose of heating and cooling large buildings. LÄS MER

 3. 3. Ny lösning för uppvärmning av Nordanås provbana

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAE Systems Hägglunds testbana är belägen i Nordanås nordväst om Örnsköldsvik. Detta projekt hade till avsikt att på BAE Systems förfrågan inventera testanläggningens nuvarande oljebaserade värmesystem för att finna ett mer ekonomiskt och miljövänligt alternativ. LÄS MER

 4. 4. Optimal uppvärmningsmetod för villor i Stockholmsförort

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Albin Östman; Rickard Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Heating system; house; district heating; geothermal heating; air exhaust heating; Uppvärmningssystem; värmesystem; småhus; fjärrvärme; bergvärme; frånluftsvärmepump;

  Sammanfattning : Vid val utav uppvärmningssystem för ett småhus är det viktigt att väga in för ochnackdelar, eftersom alla system är bra på olika sätt. Vilket system kommer är mestlämpligt utifrån husets egenskaper och behov?I detta exmenserbete jämförs fjärrvärme, bergvärmepump och frånluftsvärmepump påett utvalt nyproducerat småhus. LÄS MER

 5. 5. Uppvärmning och miljöpåverkan : -en jämförelse mellan fjärrvärme och bergvärme i villa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Josef Ahlgren; Stefan Andersson; Johannes Klintenheim; [2008]
  Nyckelord :Uppvärmning; fjärrvärme; bergvärme; energi; utsläpp; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Many of todays studies show that district heating is one of the betteralternatives as heating source because of its low environmental load.The energy source is often leftovers from other processes producing energy or waste, like garbage or chips. LÄS MER