Sökning: "Berit Strand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Berit Strand.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder för att motivera och hjälpa patienter att förebygga typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Åhlèn; Berit Strand; [2019]
  Nyckelord :livsstil; egenvård; distriktssköterska; diabetes typ 2 och hälsoförebyggande åtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes ökar hos befolkningen globalt och även i Sverige. Den debuterar i allt yngre åldrar och det beror på mer ohälsosamma matvanor och minskad fysisk aktivitet. Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom som medför behandling livet ut med förändrade kostvanor och medicinering. LÄS MER

 2. 2. Metoder för att undervisa unga personer med typ 1 DiabetesEn beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; Berit Strand; [2012]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 1; ungdomar; utbildning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att identifiera olika metoder för att undervisa ungdomar med typ-1 diabetes och hur ungdomarna upplevde metoderna. Metod: En beskrivande litteraturstudie. LÄS MER