Sökning: "Berlin"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet Berlin.

 1. 1. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Aurora Goldstick; [2020]
  Nyckelord :postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Sammanfattning : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. LÄS MER

 2. 2. The Cockney Accent : How an Accent Can Represent Social Identity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lovisa Moberg-Berlin; [2020]
  Nyckelord :Sociolinguistics; Cockney; slang; social class;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how an accent can represent social identity in London and beyond, as well as to uncover the distinctive phonological and lexical characteristics of the Cockney accent. The study will also focus on its sociolinguistic status, such as the intelligible for non-native speakers and the prejudices which are associated with the accent and its correlation to social class. LÄS MER

 3. 3. Jag tittar också på porr : En kvalitativ undersökning kring betraktarens syn på framställning av genus inom pornografi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Berlin; Albin Ohlin; [2020]
  Nyckelord :Fokusgrupp; Pornografi; Underlägsen; Genus Betraktarperspektiv;

  Sammanfattning : Undersökningen gäller hur män och kvinnor framställs inom pornografin. Fokus i undersökningen är på betraktaren och dennes tolkning av de respektive könens framställning inom pornografin, där intervjupersonerna blivit utvalda utifrån att de kollar pornografi på regelbunden basis. LÄS MER

 4. 4. Der Evangelist ‒ Schlüssel zum Publikum : Die performative Kraft der Erzählinstanz in J. S. Bachs Johannes-Passion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Kerstin Gandler-Årman; [2020]
  Nyckelord :Evangelist; Johannes-Passion; J. S. Bach; Erzähler; Erzählbewusstsein; Figurenanalyse; Passionsrezeption; Video-on-Demand; Streaming; Sänger; Darsteller; Gefühlsbindung; Erlebnis; Vermittlung; performativ; Peter Sellars; Mark Padmore; Evangelist; Johannes-Passion; J. S. Bach; Erzähler; Erzählbewusstsein; Figurenanalyse; Passionsrezeption; Video-on-Demand; Streaming; Sänger; Darsteller; Gefühlsbindung; Erlebnis; Vermittlung; performativ; Peter Sellars; Mark Padmore;

  Sammanfattning : In der vorliegenden Examensarbeit geht es um eine eingehende Analyse der Figur des Evangelisten in der Johannes-Passion von J. S. Bach. Mit Hilfe eines interdisziplinären und intermedialen Ansatzes soll der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutung er als Erzählfigur für das Werk allgemein und für den Rezipienten im Besonderen hat. LÄS MER

 5. 5. Rehabiliteringskoordinatorer och deras upplevelser av hinder och möjligheter i arbetet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Madelene Berlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER