Sökning: "Berlingske"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Berlingske.

 1. 1. The burka ban - liberation or oppression? A discourse analysis of the Danish ‘burka ban’ from a gender equality perspective

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Benedikte Have; [2018]
  Nyckelord :burka; niqab; Denmark; gender equality; gender; feminism; discourse;

  Sammanfattning : This thesis concerns the recent debate about the so-called cover ban in Denmark, which has been known in media as the ‘burka ban’. The ban involves an illegalization of covering of the face that does not have a justifiable cause like weather conditions. LÄS MER

 2. 2. Attentatet mot Charlie Hebdo i Paris : En jämförelsestudie av två danska och två svenska tidningars rapportering och diskussion kring yttrandefrihet och extremistisk islamism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Carl-Oscar Alsén; Nina Kosari; [2015]
  Nyckelord :Charlie Hebdo; Attentat; Berlingske; Ekstra Bladet; Expressen; Svenska Dagbladet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur de danska tidningarna Berlingske och Ekstra Bladet samt de svenska Expressen och Svenska Dagbladet rapporterade och diskuterade om attentatet mot Charlie Hebdo i Paris den 7 januari 2015 veckan efter händelsen. Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar: Hur skiljer sig de fyra tidningarna åt i hur de valt att publicera bilder på och ur Charlie Hebdo? Hur ser förekomsten av värdeord ut i de fyra tidningarna kring yttrandefrihet, pressfrihet och extremistisk islamism, i samband med attentatet? På vilket sätt diskuteras yttrandefrihet kontra extremistisk islamism i nyhets- respektive opinionstexter? Vad finns det för tankar bakom publicistiska val och pressetik i samband med Charlie Hebdo-rapporteringen?Resultaten visar att de danska tidningarna använder värderande ord i större utsträckning än de svenska. LÄS MER

 3. 3. Mediernes fremstilling af finanskrisen - en analyse af BT og Berlingskes dækning af finanskrisen i august, september og oktober 2008

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kresten Madsen; [2013]
  Nyckelord :medie; avis; finanskrise; Lehman Brothers; ekspert; agenda setting; news framing; vinkling; narrativ; fortællerstruktur; perspektiv; indholdsanalyse; metafor; mikro; makro; General Works;

  Sammanfattning : Mediernes rolle i samfundet bliver alt mere vigtig, jo flere platforme medierne agerer på, og plads de optager i vores hverdag. Med udgangspunkt i den nye medie agenda som udspillede sig med finanskrisens globale indtog omkring den 15. LÄS MER

 4. 4. Journalistikken i den trykte presses nødvendighed for et fungerende mediebillede

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kresten Madsen; [2012]
  Nyckelord :mediekonvergens; platforme; mediekoncern; nyhedshistorier; journalistik; trykte presse; dagblad; gratisavis; medieföretag Danmark; tværmedialitet; synergi; dagstidningar; nyhetsförmedling; gratistidningar; General Works; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mediekoncerner har i årevis kæmpet med faldende annoncesalg, til dels fordi den teknologiske udvikling har flyttet annoncekronerne ud på platforme der ikke giver samme indtjening som tidligere. Det har betydet at etablerede dagblade er blevet presset til det yderste på både deres arbejdsmetoder og i den udvikling de har været tvunget til at følge for at overleve. LÄS MER

 5. 5. Bilden av Hitlers maktövertagande i nordisk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Nadia Wågnert; [2010]
  Nyckelord :Hitlers maktövertagande; nordisk press; tidningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att spegla den bild av Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet som framkommer i tidningar mellan 23 januari 1933 till 6 februari 1933. För att kunna göra detta grundades undersökningarna på tre frågeställningar: Hur framställs Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i tidningarna? Går det att finna någon skillnad beroende på vilken politiska inriktningen tidningarna har? Går det att finna någon skillnad mellan länderna?                     Källorna i studien består av åtta nordiska tidningar från Norge (Aftenposten och Arbeiderbladet), Danmark (Berlingske Tidende och ØstsJællands Folkeblad), Finland (Hufvudstadsbladet) och Sverige (Gefle Dagblad, Arbetarbladet och Norrlandposten). LÄS MER