Sökning: "Bernkonventionen"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Bernkonventionen.

 1. 1. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 2. 2. Användning av upphovsrättsskyddade verk i politiska sammanhang : Vad får en upphovsman objektivt anses tåla?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kalle Andersson; [2019]
  Nyckelord :Upphovsrätt; den ideella rätten; respekträtt;

  Sammanfattning : En upphovsman har enligt 3 § 2 st. upphovsrättslagen (URL) rätt till att dennes verk inte återges till allmänheten med en ändring eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. LÄS MER

 3. 3. Tillgång och förstörelse - konflikten mellan upphovsrättslig droit d'accès och ägande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Nils Svensk; [2017]
  Nyckelord :droit d accès; upphovsrätt; integritetsrätt; respekträtt; bernkonventionen; de toute autre atteinte; åndsverkloven; auktorrättskommitén; konstjuridik; VARA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker möjligheterna för att medge upphovspersonen droit d'acces och skydd mot förstörelse inom svenska rättsförhållanden. Undersökningen inriktas främst på gällande svensk rätt vilken tolkas utifrån dess förarbeten och genom dessa Bernkonventionen. LÄS MER

 4. 4. En upphovsrättslig analys av EU-domstolens tolkningar av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet och dess effekt på länkning på internet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Gustaf Danielsson; Patrick Hallerstedt; [2017]
  Nyckelord :Länkning; internet; upphovsrätt; immaterialrätt; rättsvetenskap; länka;

  Sammanfattning : Copyright law gives the creator of a copyrighted work, for example, an exclusive right to exploit this creation by making it available to the public. Legislation does not always evolve in the same tact as technology. LÄS MER

 5. 5. Internetlänkning på upphovsrättens område - En rättsekonomisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Knutsson; [2016]
  Nyckelord :Immaterialrätt; rättsekonomi; law and economics; internet; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay deals with the regulation regarding inline- and hyperlinks to copyright protected material on the Internet. The essay also analyses the potential consequences of the regulation with an economic analysis of law. Links serve as a tool to navigate on the Internet. Copyright protects the author of a literary or artistic work. LÄS MER