Sökning: "Bernt-Åke Bengtsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bernt-Åke Bengtsson.

  1. 1. Simulering av produktflöden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

    Författare :Bernt-Åke Bengtsson; [1983]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : An interactive computer program for design of plats via simulation of product flow in a dairy has been developed at ALFA-LAVAL in Lund. The users of the program have suggested a number of improvements in order to simplify the interaction between the program and the user. LÄS MER