Sökning: "Bernt"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Bernt.

 1. 1. Innovativa boendeformer för unga vuxna : En möjlig väg in på den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Bernt-Ove Andersson; Anthon Malmstedt; [2019]
  Nyckelord :Rent-to-buy; youth studio; cooperative tenancy; young adults; housing market; housing type; tenure form; Hyrköp; ungdomsettor; kooperativ hyresrätt; unga vuxna; bostadsmarknaden; boendeform; upplåtelseform;

  Sammanfattning : I detta arbete beskrivs intresset för och kännedomen om tre innovativa boendeformer som riktar sig till unga vuxna mellan 18 och 35 år på den svenska bostadsmarknaden. Det belyser det befintliga beståndet av bostäder och unga vuxnas största hinder för att erhålla en bostad. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap på distans och medarbetares psykosociala arbetsmiljö : En kvalitativ intervjustudie med medarbetare som jobbar på Arbetsförmedlingen

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Bernt Spielberger; [2019]
  Nyckelord :Arbetsintegrerande sociala fLeadership at a distance; remote leadership; psychosocial work environment; Swedish Public Employment Service; qualitative content analysis.;

  Sammanfattning : Background and Aim: Development and digitalization of contemporary work life means that leadership at a distance becomes commonplace practice in an increasing number of organizations. Which affects leader prerequisites to handle their followers psychosocial work environment. LÄS MER

 3. 3. Öppningsbara fönster utan karm i liv med skalmursfasad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Holst; John Otto Nyström; [2019]
  Nyckelord :Windows; facade;

  Sammanfattning : Målet med studien är att finna en lösning och skapa en konstruktion vars arkitektoniska uttryck skall medföra ett öppningsbart fönster utan karm som skall ligga i liv med fasadens yttre sida. Det som beslutades i ett tidigt skede av examensarbetet var att typväggen skulle vara en skalmur. LÄS MER

 4. 4. Från Framtidsland till Ödemark : Föreställningar om Norrland hos Ludvig Nordström och PO Tidholm

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Therese Bonnevier; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay is an analysis of the ideas about problems and possibilities concerning the northern region in Sweden, as presented and discussed by authors and journalists Ludvig Nordström and Po Tidholm, in their books Norrland i stöpsleven (1937) and Norrland (2014). The essay draws on theoretical concepts such as center and periphery, Orientalism, progress, as understood by Bernt Skovdahl, and Nietzsche’s notion of ressentiment, as employed by Wendy Brown. LÄS MER

 5. 5. Normalitet och avvikelse - En normal elev det finns ju inte, alla är så olika

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Svensson; Kristin Strand; [2017]
  Nyckelord :individualisering; inkludering; normer; systemteori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht 2016 Handledare: Bernt Gunnarsson Examinator: Lisa Hellström Titel/ Rapportnummer: Normalitet och avvikelse Nyckelord: individualisering, inkludering, normer, specialpedagogiska perspektiv, systemteori, ________________________________________________________________ Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka hur några lärare resonerar kring normalitet och avvikelse. Syftet var också att undersöka om det finns några skillnader mellan hur några lärare i förskoleklass och lärare i mellanstadiet resonerar kring begreppen, samt att utifrån studiens resultat dra slutsatser rörande specialpedagogens arbete. LÄS MER