Sökning: "Beroende aktör"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Beroende aktör.

 1. 1. Dags för samling! En studie om samlingens form och genomförande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samling; Circle-time; Preschool; Förskola; ANT; Performance; Aktör; Nätverk; Roll; Mask; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur samlingen iscensätts och skapas av de som deltar i den. Syftet är att utforska hur olika aktörer skapar samlingen utifrån hur dessa tar plats i samlingen. LÄS MER

 2. 2. Kulturarvet, en mångskiftande miljö? : En kvalitativ studie om olika aktörers tolkning och identifiering av platsen Gamla Uppsala som kulturarv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lovisa Nordlund; [2019]
  Nyckelord :kulturarv; kulturmiljövärde; aktör; tolkningsföreträde; Gamla Uppsala;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar analysera den process och de kulturmiljövärden som bidrar till att aktörer identifierar platsen Gamla Uppsala som ett kulturarv, samt vem av aktörerna som besitter tolkningsföreträde av platsen. För att möjliggöra denna undersökning, har samtalsintervjuer, granskning av rapporter och dokument, samt inventeringar av landskapet, ansetts utgöra lämpliga metoder för att besvara frågeställningarna. LÄS MER

 3. 3. Analys av informationsflödet under projekteringsfasen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Pettersson; Moritz Kuhleber; [2019]
  Nyckelord :Flow; information; phase; Design; Analysis; Flow chart; Design phase; Stakeholders; Parties; Disciplines;

  Sammanfattning : Byggbranschen växer i en otrolig fart och på grund av byggbranschens stora framgång växer även konkurrensen mellan företagen vilket leder till att dessa strävar efter en ökad produktivitet. Tidigare undersökningar visar att det finns stor potential till att effektivisera informationsflödet under projekteringsfasen eftersom all information inte passerar genom projektportalen då det fortfarande används mejl och muntliga avtal. LÄS MER

 4. 4. "Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States" : en säkerhetsteoretisk analys av de exekutiva orderna 13769 & 13780

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Exekutiv order; Säkerhet; Hotbild; Muslim; Terrorism; Social Sciences;

  Sammanfattning : I de amerikanska exekutiva orderna ”Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States” 13769 och 13780, utfärdade av president Donald Trump, uppmålas en hotbild som jag i denna uppsats ämnar belysa och bringa klarhet kring. Orderna har som syfte att skydda landet från terrorbrott genom att neka specifika medborgare inträde, och har i folkmun kallats för både ett travel ban och ett muslim ban. LÄS MER

 5. 5. Med betaltjänstdirektivet PSD2 som katalysator : Hur strategiska val och möjliga roller i värdekedjan påverkar den framtida marknadspositionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anton Uggla; [2019]
  Nyckelord :PSD2; TPP; PISP; AISP; ASPSP; XS2A; Open Banking; Fintech; finansiella tjänster; finansiell infrastruktur;

  Sammanfattning : Även om marknaden för finansiella tjänster digitaliseras i en allt högre takt finns det fortfarandeinträdesbarriärer för nya aktörer som vill utveckla betal- och kontotjänster för konsumenter. Ettav dessa hinder är att infrastrukturen som används för tjänsterna ägs och förvaltas av deetablerade aktörerna vilket försvårar för en fri konkurrens. LÄS MER