Sökning: "Beroendesjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Beroendesjukdom.

 1. 1. Samtalet om missbruk : En kritisk diskursanalys av medias skildring av narkotikamissbrukare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Mikael Kücükkurt; Markus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; missbrukare; media; diskurs; kritisk diskursanalys; CDA; Fairclough;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket varigenom vi har undersökt vilken bild av missbrukaren som blir illustrerad. Det empiriska materialet som användes för ändamålet var tio artiklar från tidningarna Aftonbladet och Expressen under året 2018. LÄS MER

 2. 2. Vuxna maskrosbarn berättar : betydelsen av stöd från hälso- och sjukvården under uppväxten

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Prim; Ida Svensson; [2018]
  Nyckelord :Beroendesjukdom; Lidande; Maskrosbarn; Psykisk sjukdom; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn till föräldrar med psykisk sjukdom och/eller beroendesjukdom drabbas ofta av konsekvenser i form av fysiskt och psykiskt lidande. Om barnet klarar av att bemästra situationen och växa upp till ett välfungerande liv benämns dessa som maskrosbarn. LÄS MER

 3. 3. Attityder till patienter med beroendesjukdom - patienternas och vårdpersonalens upplevelser : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Bäckström; Sandra Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Addiction; attitudes; health personnel; patient; attityder; beroende; patient; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 300 000 människor idag med ett alkoholberoende, 700 000 personer lever med ett riskabelt bruk av alkohol, samt cirka 55 000 individer skattas för närvarande att leva med narkotikaberoende. Vårdpersonal möter denna stora patientgrupp inom vårdens alla delar. LÄS MER

 4. 4. Kärlek till droger eller begär efter kärlek : En litteraturstudie om erfarenheter av omvårdnad hos patienter med en beroendesjukdom

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Madelene Andersson; Kristian Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Erfarenheter; föreställningar; omvårdnad; somatisk vård; substansrelaterat beroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever 425 000 människor med ett substansrelaterat beroende i Sverige. En stor andel av personerna lever med samtidiga somatiska sjukdomar vilket innebär att det är en patientgrupp som ofta förekommer inom somatisk sjukvård. LÄS MER

 5. 5. En fenomenografisk studie av fem kvinnors upplevelser av sin beroendeproblematik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Diana Carlsson; [2015-07-02]
  Nyckelord :kvinnor; behandlingshem; beroende; 12-stegsmodellen;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats handlar om fem kvinnors upplevelser av sin beroendeproblematik av alkohol, läkemedel och narkotika. Dessa kvinnor har fullföljt en behandling på ett 12-stegsbehandlingshem enbart för kvinnor. Studien innehåller en fenomenografisk forskningsansats och resultatet bygger på kvalitativa intervjuer. LÄS MER