Sökning: "Bersbo"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bersbo.

 1. 1. Gruvsamhället i relation till kopparbruket : En kvantitativ undersökning av demografiska mönster med fokus på Bersbo gruvsamhälle och Värna församling mellan åren 1861–1869

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för historie- och medievetenskap

  Författare :Johan Jansson; [2019]
  Nyckelord :Gruvindustri Demografi Åtvidaberg Bersbo Värna Kopparbruk Kopparverk Koppargruva;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med min uppsats är att undersöka demografiska mönster i Bersbo under 1860-talet. Min intention är att undersöka och se om det finns någon korrelation mellan Bersbo som expanderande gruvsamhälle och demografiska aspekter såsom migration, nuptialitet och fertilitet. LÄS MER

 2. 2. Ecological Changes in Lake Risten, Sweden, caused by Anthropogenic Influences - A Theoretical and Practical Study-

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Cristina Sendra Diaz; Peder Österlöf; [2013]
  Nyckelord :Phosphorus; Metals; Water recipients; Eutrophication; Sedimentation; Nitrogen; Stream; Agriculture; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The ecological status in lake Risten, Sweden, is important in many ways. The lake is with its size a huge resource for recreation all around the year, since it provides good opportunities for activities like swimming, fishing and camping. LÄS MER

 3. 3. Bruket och arbetarna : Arbets- och anställningsförhållanden vid Åtvidabergs kopparverk 1800-1890

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Enheten för historia

  Författare :Mikael Larsson; [2008]
  Nyckelord :Åtvidaberg; kopparverk; brukshistoria; arbetarhistoria; industrihistoria;

  Sammanfattning : This paper illustrates the working conditions at the copper factory in Åtvidaberg during 1800-1890 from different views. The highest salary was given to the building contractor. Thereafter came in order the rust turners, the garmaker, the melter, the ore booker, the factory supervisor and the garmaker hand. LÄS MER

 4. 4. Förorenad mark 20 år efter åtgärd : Undersökning av ytvattenkemi i Bersbo gruvområde

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Magnus Larsson; Martha Toftgård; [2008]
  Nyckelord :Förorenad mark; gruvavfall; metaller; Bersbo; surt lakvatten; geologisk täckning;

  Sammanfattning : Gruvdrift ger upphov till stora mängder avfall, vilket medför att metaller sprids från det deponerade avfallet till kringliggande mark och vattendrag. Flera metaller är naturliga komponenter i ekosystemen och många är essentiella näringsämnen. LÄS MER