Sökning: "Bertil Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Bertil Andersson.

 1. 1. Björn Borg slår ett slag för sportkläder : En studie om marknadskommunikation i samband med varumärkesutvidgning för modeföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pontus Andersson; Mattias Sjöö; [2017]
  Nyckelord :Varumärke; varumärkesutvidgning; marknadskommunikation; marknadsföring; digital marknadsföring; identitet; image; differentiering; sociala medier; influencers.;

  Sammanfattning : Titel: Björn Borg slår ett slag för sportkläder. Författare: Pontus Andersson och Mattias Sjöö Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Program: Civilekonomprogrammet Kurs: 4FE63E - Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet 30hp. LÄS MER

 2. 2. Att skapa sensation med en ny generation : En kartläggning hur mediebolag kan anpassa sin marknadskommunikation gentemot generation Z

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marcus Andersson; Hanna Lindgren; Oscar Wenning; [2017]
  Nyckelord :Generation Z; mediebolag; marknadskommunikation; sociala medier;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att skapa sensation med en ny generation Författare: Marcus Andersson, Hanna Lindgren, Oscar Wenning Handledare: Universitetsadjunkt Åsa Lindström Examinator: Professor Bertil Hultén Fakultet: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar VT17   Forskningsfråga: Hur behöver mediebolag anpassa sin marknadskommunikation för att nå ut till generation Z? Syfte: Med utgångspunkt i generation Z:s mediekonsumtion idag ämnar studien att ligga till grund för mediebolagens utvecklande av deras marknadskommunikation för att nå ut till och attrahera generation Z. Därmed syftar studien till att kartlägga i vilka kanaler generation Z rör sig i och under vilka tider på dygnet som de är mest aktiva. LÄS MER

 3. 3. skriva - skrev - skrevet En studie i göteborgsk verbböjning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mats Hilmersson; [2016-02-09]
  Nyckelord :dialekt; göteborgska; starka verb;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska språket, fördjupningskurs, SV1301HT 2015Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER

 4. 4. Estetiskalärprocesser i undervisningen F-3 : ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erika Tengström; Emma Andersson Talus; [2016]
  Nyckelord :estetiska lärarprocesser; bild; dans; musik; drama; lärprocesser; estetik;

  Sammanfattning : Forskning visar, enligt Bertil Sundin (2011), att estetiska lärprocesser i undervisningen avtar längre upp i skolåren. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) poängterar emellertid att de estetiska lärprocesserna har stor betydelse för en varierad undervisning som gynnar alla elever kunskapsmässigt. LÄS MER

 5. 5. Leverantörens varumärkesstrategi : En studie om hur konsumenters beteende kan påverka leverantörers varumärkesstrategi gällande private label och national brands  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Andersson; Rebecca Danielsson; [2014]
  Nyckelord :Private Label; National Brands; Brand Strategy; Supplier; Consumer Behaviour; Attitude loyalty; Behaviour loyalty; Private Label; National Brands; Varumärkesstrategi; Leverantör; Konsumentbeteende; Attitydslojalitet; Beteendelojalitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Leverantörens varumärkesstrategi – En studie om hur konsumenters beteende kan påverka en leverantörs varumärkesstrategi gällande private label och national brands Kurs: Examensarbete, Civilekonomexamen, Marknadsföring, 30hp (4FE62E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kalmar Författare: Amanda Andersson och Rebecca Danielsson Handledare: Christine Tidåsen Examinator: Bertil Hultén Datum: 2014-05-26 Nyckelord: Private Label, National Brands, Varumärkesstrategi, Leverantör, Konsumentbeteende, Attitydslojalitet, Beteendelojalitet   Bakgrund: Varumärkesutbudet på hyllorna i dagligvaruhandeln har förändrats. Denna uppsats fokuserar på hur en konsuments beteende gällande varumärkena private label och national brands ser ut. LÄS MER