Sökning: "Bertil Wassén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bertil Wassén.

  1. 1. Konst och kvalitet : Ett arbete om styrning av kulturell verksamhet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Moa Engström; Bertil Wassén; [2015]
    Nyckelord :NPM; målstyrning; kvalitet; profession; kulturverksamhet; offentlig sektor;

    Sammanfattning : I takt med globaliseringen har den offentliga sektorn rört sig allt mer mot den privata. Detta har i sin tur resulterat i att man börjat prata om mål i verksamheter som traditionellt sett inte har styrts av det. Mål grundande på!“effektivitet”!och “resultat”, är ett relativt nytt inslag inom kulturverksamheter. LÄS MER