Sökning: "Bertlin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Bertlin.

 1. 1. An examination of automated testing and Xray as a test management tool

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Simon Bertlin; [2020]
  Nyckelord :Xray; testing; automated testing; manual testing; Jira; REST; API; test prioritisation;

  Sammanfattning : Automated testing is a fast-growing requirement for many IT companies. The idea of testing is to create a better product for both the company and the customer. The goal of this study is to examine different aspects of au- tomated testing and Xray as a test management tool. LÄS MER

 2. 2. Att få eller inte få återbetalning för energiskatten på elektrisk kraft : eller konsten att inte sätta punkt(skatt) för colocation-verksamheten i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Fornander Bertlin; [2019]
  Nyckelord :Excise Duty; Energy tax on electrical power; Tax Law; Data center; State Aid; Punktskatt; Energiskatt på elektrisk kraft; Skatterätt; Datorhall; Statsstöd;

  Sammanfattning : Lättnadsregeln i 11 kap. 15 § LSE ger möjlighet till avdrag för den el som förbrukats i datorhallar. Datorhallsdefintionen avgränsar skattelättnaden till att enbart gälla vissa datacenter enligt 1 kap. 14 § LSE. LÄS MER

 3. 3. På teknikens yttersta framkant; Hur olika typer av legitimitet påverkar riskkapitalisters bedömningar av nystartade teknikbolag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Emil Ahlanzberg; Daniel Andreasen Bertlin; [2017]
  Nyckelord :Venture capital; Legitimacy types; New ventures; Resource acqusition;

  Sammanfattning : With 3 of the 5 billion-dollar unicorn startups in Europe being Swedish, Stockholm has been praised as the continent's Startup Capital. The prolific technology hub is surpassed only by Silicon Valley. With large capital flows pouring into venture capital funds the challenge is well-defined: to find the Spotify, Skype or Klarna of tomorrow. LÄS MER

 4. 4. Myndigheters konsultanvändning : Behov, motiv och strategier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskapTekniska högskolan

  Författare :Christopher Bertlin; [2015]
  Nyckelord :konsult; konsultanvändning; styrning; hantering; kontroll; kunskapsöverföring; kunskapsintegration; upphandling; outsourcing; kärnverksamhet; köp; inköp; legitimering; selektering; konsulttjänster; åtaganden; myndigheter; behov; motiv; strategier; strategisk; combitech; arbetsförmedlingen; trafikverket. msb; jordbruksverket;

  Sammanfattning : Omfattande, och frekventa, köp av konsulttjänster är idag vanligt förekommande hos statliga myndigheter i Sverige. Trots att inköpen, och på det sätt konsulter används, är av stor strategisk betydelse för organisationer, inklusive myndigheter, har kunden fått begränsad uppmärksamhet inom konsultforskningen. LÄS MER

 5. 5. Vägen till självförsörjning - En kvalitativ studie av kategorisering i processer för unga vuxna med försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Carolina Bertlin; Emma Simonsson; [2015]
  Nyckelord :human service organization; social assistance; categorization; organization process; young adults; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Carolina Berthlin & Emma Simonsson Title: The Path to Self-Sufficiency: A qualitative study of categorization processes for young adults with social assistance [translated title] Supervisor: Torbjörn Hjort Assessor: Hans-Edvard Roos The aim of this study is to understand the practice of social work focused on young adults receiving social assistance from an organization theory perspective. The purpose of this paper is to describe and analyze how categorization within the social services affects the choices and actions made by social workers throughout the clients’ process towards self-sufficiency. LÄS MER